Phone : +1 514 656 8178

تجربه کانادائی برای اقامت داران موقت

برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی – فدرال

اگر شخصی شاغل موقت خارجی یا دانشجوی خارجی باشد که در کانادا فارغ التحصیل شده است، این اشخاص اغلب واجد شرایط میباشند تا اقامت موقت خویش را به اقامت دائم تبدیل کنند.ا

دانشجویان بین المللی و کارگران موقت خارجی بهترین کاندیداها برای مهاجرت به کانادا جهت اقامت دائم میباشند و اگر شما دارای تحصیلات کانادایی هستید و یا در کانادا تجربه کاری دارید، شما شرایط و آمادگی برای اقامت در جامعه کانادا را دارید.ا

دو روش برای درخواست وجود دارد که می توانید برای اقامت دائم کانادایی تحت گروه تجربه کانادایی اقدام نمائید.ا

شاغلین خارجی موقت

:درخواست کنندگان باید حداقل شرایط زیر را دارا باشند

حداقل دو سال یا معادل دو سال تجربه کاری تمام وقت در یک کار مهارتی، حرفه ای یا فنی داشته باشند که این تجربه را در کانادا با سرپرستی کاری مناسب بدست آورده باشند.ا

زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد حداقل مورد نیاز شغل خود بدانند.ا

درخواست خود را در زمان کار در کانادا ویا حداکثر پس از یک سال ترک کار در کانادا باشند.ا

فارغ التحصیلان بین المللی با تجربه کاری کانادایی

:درخواست کنندگان باید حداقل نیازهای زیر را برآورده سازند

به صورت موفق یک برنامه درسی را در حداقل دو سال تحصیلی، در یک موسسه تحصیلی آکادمیک کانادایی گذرانده باشند.ا

حداقل یک سال یا معادل آن ، تجربه کاری تمام وقت در یک کار مهارتی ، حرفه ای یا فنی داشته باشند.ا

این تجربه را در کانادا با مجوز تحصیل و مجوز کار بدست آورده باشند.ا

دانش زبان انگلیسی یا فرانسه را در یک سطح حداقل مورد نیاز آن شغل داشته باشند.ا

درخواست خود را در زمان کار در کانادا یا حداکثر پس از یک سال ترک کار در کانادا داده باشند.ا

شما میتوانید در طی پروسه درخواست در کانادا بمانید. البته اگر در کانادا نمانید هم به شرط آنکه درخواست خود را قبل از یک سال پس از ترک کار داده باشید، از این روش میتوانید اقدام کنید.ا

بر خلاف برنامه های نیروهای متخصص و کارگران ماهر یا برنامه های مهاجرتی استان ها, گروه تجربهً کانادایی از یک سیستم امتیاز دهی استفاده نمی کند. نحوه ارزیابی در این گروه بر اساس روش قبولی و ردی است. اگر نیازهای حداقل برآورده شود درخواست کننده پذیرفته می شود.ا

درخواست کنندگان و وابستگان آنها باید همچنین معاینات پزشکی و ملاحظات مربوط به امنیت را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت کانادا بگذرانند.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم