Phone : +1 514 656 8178

کفالت همسر، والدین و همچنین مادر و پدر بزرگ برای ساکنین کانادا

 حذف مشروط اقامت دائم کفالت همسر – پانزدهم مه ۲۰۱۷

نتیجه قرعه کشی اسپانسر شیپ مادر و پدر – آوریل  ۲۰۱۷

روند درخواست تجدید نظر کفالت همسر – پانزدهم فوریه ۲۰۱۷

تغییرات در روند برنامه کفالت والدین و مادر و پدر بزرگ برای سال ۲۰۱۷

در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ دولت کانادا تغییرات در برنامه تکفل والدین و مادر و پدر بزرگ را اعلام نمود. کلید مهاجرت برای دولت کانادا تعهد به الحاق نمودن فامیل میباشد.ا

برنامه تکفل والدین و مادر و پدر بزرگ هر ساله هزاران خانواده را گرد هم میآورد. وزیر مهاجرت کانادا جان مک کالوم چگونگی تغییرات در برنامه تکفل والدین و مادر و پدر بزرگ را  برای سال ۲۰۱۷ اعلام نمود.ا

به علت مدیریت اجرائی و مصلحت در برنامه و نگه داشتن تعداد تقاضا از رشد بیشتر، در سال های اخیر اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا تعداد تقاضا را برای برنامه تکفل والدین و مادر و پدر بزرگ محدود نموده بود.ا

به جای تعجیل در ژانویه برای ارسال تقاضا از طریق پست یا پیک، کسانی که تمایل دارند تا والدین یا مادر و پدر بزرگ خود را به کانادا بیاورند، در حال حاضر علاقمندان ۳۰ روز برای پر کردن یک فرم آنلاین مهلت دارند.ا

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا به طور شانسی تعداد ۱۰ هزار نفر از کسانی که فرم پر کردند را انتخاب میکند و این افراد دعوت به ارسال بسته کامل تقاضای خود میشوند.ا

 مابین سوم ژانویه ۲۰۱۷ تا دوم فوریه ۲۰۱۷ شهروندان کانادائی و دارندگان اقامت دائم که میخواهند تقاضا برای کفالت بدهند باید فرم آنلاین را پر کنند که اجازه دهند تا مهاجرت کانادا بداند که آنها علاقمند به تقاضای کفالت والدین یا مادر و پدر بزرگ خود میباشد.ا

بعد از اینکه اطلاعات داده شده در فرم آنلاین با موفقیت انجام شد، فرد مربوط شماره تائید دریافت خواهد نمود.ا

این شماره را برای سوابق خویش نگهداری کنید، فرم را دو بار ارسال نکنید، فرم های تکراری حذف خواهند شد.ا

تکمیل فرم آنلاین بدین معنی نیست که تقاضای شما برای کفالت مورد قبول باشد، بعد از اتمام ۳۰ روز مهاجرت کانادا فرم هائی که دو بار ارسال شدند را حذف خواهد نمود، تعداد ۱۰ هزار نفر را شانسی انتخاب و از آنها میخواهد تا تقاضای خود را کامل نمایند.ا

 وزارت مهاجرت کانادا به همه کسانی که فرم آنلاین را تکمیل نمودند حال چه انتخاب بشوند و یا نشوند را اطلاع خواهد داد و تنها کسانی که به طور شانسی انتخاب شوند برای برنامه کفالت والدین یا مادر و پدر بزرک دعوت خواهند شد.ا

کسانی که برای درخواست دعوت شدند ۹۰ روز مهلت دارند تا تقاضای کامل خود را به وزارت مهاجرت کانادا ارسال نمایند، از ۹ ژانویه بسته راهنمائی و تقاضای  ۲۰۱۷ در وب سایت وزارت مهاجرت کانادا در دسترس میباشد.ا

اطلاعات فوق از وب سایت وزارت شهروندی، پناهندگان و مهاجرت کانادا ترجمه شده است.ا
آبی پر رنگ

 دولت کانادا رسیدگی به پرونده های کفالت همسر را سریع و کوتاه تر خواهد نمود

در هفتم دسامبر ۲۰۱۶ دولت کانادا اعلام کرد که ساختار کفالت را برای کانادائی ها و دارندگان اقامت دائم زودتر و آسان تر خواهد نمود تا آنها سریع تر به همسران خود ملحق شوند.ا

در اوایل سال جاری وزیر مهاجرت جان مک کالوم اعلام کرد که به منظور کاهش زمان رسیدگی تقاضاهای کفالت همسر و جهت متحد شدن آنها سریع ترعمل خواهند نمود چونکه برای بعضی از کشور ها حتی تا دو سال طول میکشد.ا

از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پائیز، زمان بررسی برای تقاضاهای داخل کانادا ٪۱۵ و برای پرونده های خارج از کانادا ٪۵  کاسته شده است.ا

زمان پردازش کوتاه تر خواهد شد حتی با اینکه بیشتر تقاضاهای کفالت همسر در حال حاضر ۱۲ ماه طول میکشد. موارد پیچیده ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.ا

 متقاضیانی که در حال حاضر پرونده دارند نباید برای نتیجه نهائی زمان اضافی را بگذارند. اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا رسیدگی به پرونده های رسیده را کماکان بترتیب ادامه خواهد داد.ا

اکثر خانواده هائی که منتظر هستند باید نتیجه پرونده تکفل خود را تا قبل از پایان دسامبر ۲۰۱۷ دریافت نمایند.ا

انتظار میرود که این تغییرات جدید تا پایان سال ۲۰۱۷ به نفع ۶۴ هزار متقاضی باشد که این آخرین اقدامات برای گردهم آوردن خانواده ها میباشد.ا

این به نقل از جناب جان مک کالوم، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا است. “ما به کانادایی ها گوش دادیم و نتایج آن منجر به انجام میشود”. آوردن خانواده ها دور هم، باعث قوی تر شدن کانادا میشود.ا

کانادائی هائی که با فردی از خارج از کشور ازدواج میکنند، نباید برای مهاجرت آنها سال ها صبر کنند و یا با عدم قطعیت از نظر مادی رها شده و توانائی خود را برای ماندن از دست بدهند.ا

چیزی که ما برای کارآمد تر اعلام کردیم، روندی با ملاحظه تر جهت اتحاد دوباره خانواده هاست، تقاضای بالا منجر به زمان رسیدگی طولانی تر خواهد شد.ا

هر سال دولت کانادا جمع بندی میکند تا چه تعداد برای اقامت دائم کانادا در نظر بگیرد، تا از طریق دسته بندی های مختلف برای مهاجرت همان سال اقدام کند، این از طریق طرح میزان مهاجرت، سالانه در مجلس عوام مطرح و انجام می شود.ا

با گذشت زمان، در این گروه مهاجرتی افراد بیشتری برای کفالت از همسر یا شریک زندگی خود اقدام نمودند که برای آنها ظرفیتی برنامه ریزی شده بود.ا

در سال ۲۰۱۵ به تنهايی٬ تقریبا ۷۰ هزار متقاضی از طریق کفالت همسر تقاضا داده اند، در حالی که فضا فقط برای ۴۸ هزار نفر طراحی شده بود که این منجر به جمع شدن تقاضاها شده که این منتهی به انتظار و زمان بررسی بیشتر برای دیگر متقاضیان شده است.ا

به عنوان عضوی از خانواده برای کفالت همسر میتوان از خارج از کانادا تقاضا داد، یا از داخل کانادا به عنوان همسر یا شریک زندگی در داخل کانادا.ا

در آغاز سال ۲۰۱۶ جهت بررسی برای متقاضیان از داخل کشور به طور متوسط ۲۶ ماه و برای تقاضاهای خارج از کانادا حدود ۱۸ ماه جهت زمان برده است، دولت کانادا برای پائین آوردن زمان بررسی متعهد شده است.ا

دولت کانادا در یک سال گذشته قدم هائی را برای اقدام کمک به بهبود پردازش متقاضیان کفالت همسر را برداشته است.ا

  • استقبال بیشتر از همسران یا شریک زندگی و کودکان وابسته آنها به کانادا
  • افزایش بودجه برای پائین آوردن تقاضاهای عقب افتاده و کاهش زمان پردازش
  • بهبود روند درخواست برای متقاضیان
  •  و تعهد به کوتاه تر شدن زمان بررسی به ۱۲ ماه برای تقاضاهای موجود و جدید.ا

متحد نمودن همسران ظرف ۱۲ ماه به جای ۱۸ ماه یا ۲۴ ماه برای برخی کشورها، این برای بسیاری از کشورها خبر خوبی است.اا

آبی پر رنگ

تکفل همسر یا شریک زندگی

 در ژوئیه ۲۰۱۶ اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در مورداسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی اعلام کرد که در حال حاضر برای بسیاری از متقاضیان زمان بررسی کمتر از دوازده ماه می باشد.ا

با فرا رسیدن تابستان ازدواج های زیادی صورت میگیرد، دولت کانادا اظهار می کند که در بسیاری از موارد، زمان بررسی برای پرونده های اسپانسر همسری یا شریک زندگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا نموده است.ا

تا پایان سال ۲۰۱۵، زمان بررسی پرونده های مربوط به این برنامه، توسط بخش صدور ویزا فهرست شده بود. با این حال در حوالی سال نو، شیوه فهرست کردن زمان بررسی پرونده ها تغییر نمود. بجای اینکه مدت بررسی توسط بخش صدور ویزا فهرست شود، تنها یک موعد در ماه در نظر گرفته شد. با وجود این زمان بررسی پرونده ها بر مبنای کشوری که از آنجا تقاضای مهاجرت ارسال می شود تعیین می گردد.ا

تغییرات پیش آمده به زوج ها این امکان را می دهد تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند که بر آن اساس برای برنامه تکفل همسر خویش از داخل کانادا و یا خارج از کانادا اقدام کنند، در بسیاری از موارد نیز این برنامه به افراد اسپانسر شده اجازه می دهد تا بتوانند اقامت دائم کانادا را سریعتر از پرونده های قبلی دریافت نمایند. عاملی که باعث تسلی خاطر بسیاری از شهروندان و مقیمان کانادایی با همسران و شرکای زندگی آنها می شود، کسانی که امیدوارند هر چه زودتر به یکدیگر در کانادا بپیوندند.ا

زمان بررسی پرونده ها برای تعدادی از کشورها در حال حاضر کمتر از یک سال میباشد و این زمانی است تا ارزیابی اولیه اسپانسر نیز صورت بگیرد. این کشورها شامل کشورهای ذیل می باشند:ا

فرانسه، استرالیا، اسپانیا، تونس، مراکش، نیوزیلند، پرو، برزیل، ایران، اسرائیل، پرتغال، مجارستان، تایوان، ترینیداد و توباگو، اوکراین و سوئیس و برای بسیاری از کشورها، مدت زمان بررسی حدود به یک سال و یا کمی بیشتر می باشد.ا

در مارس سال جاری، دولت جدید لیبرال کانادا اعلام نمود که تصمیم دارد تا تعداد ساکنین دائمی جدیدی که از طریق طبقه وارد کانادا می شوند را افزایش دهد. این فاکتور می تواند بر کاهش آتی مدت زمان بررسی پرونده ها بی تاًثیر نباشد.ا

تکفل همسر یا شریک زندگی از خارج از کانادا

تقاضای خارج از کانادا معمولاً زمانی صورت میگیرد که فرد اسپانسر شده در خارج از کانادا زندگی کند.ا

ولی متقاضیان خارج از کانادا همچنان قادرند در کانادا باشند و در طول بررسی پرونده از طریق برنامه خارج از کانادا احتیاج به مجوز دارند که در اختیار ماًمورین اداره مهاجرت کاناداست، همچنین این جزو اختیارات آنها است که آیا پرونده این افراد می تواند در صورتی که فرد اسپانسر شده در کانادا زندگی کند، در جریان بررسی قرار بگیرد یا خیر.ا

پرونده متقاضیان خارج از کانادا از طریق بخش صدور ویزا انجام می گیرد که امور مربوط به متقاضیان آن کشور را بررسی می کنند یا از طریق محلی که آنها به صورت قانونی حداقل برای مدت یک سال ساکن بوده اند و تا به سرانجام رسیدن پرونده از شرلیط قانونی سکونت بهره مندند.ا

توجه داشته باشید که، مدت زمان بررسی پرونده ها در حال حاضر به طریقی دیگر بر اساس کشورها منتشر می شود و این در حالی است که معیارهای ارزیابی برای این برنامه به همان روال سابق می باشد. جهت اسپانسر شدن.ا

:شخص متقاضی می باید دارای شرایط زیر باشد

سن باید ۱۸ سال یا بیشتر باشد.ا

شهروند یا مقیم دائم کانادا بود.ا

 اسپانسر در کانادا زندگی کند و یا اینکه اگر شهروند کانادایی هست ولی خارج از کانادا زندگی می کند باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهنده این اسه که هنگامی که فرد اسپانسر شده به کانادا وارد و مقیم دائم شده، او نیز به کانادا برگشته و قصد زندگی در کانادا را داشته باشد.ا

 اسپانسر و همسر یا شریک زندگی اش تعهدی را امضاء کنند که تأئید کننده ان است تا هر طرف به مسئولیت ها و تعهدات خود آکاه هستند.ا

تعهد نامه کفالت مالی را امضاء کند که متعهد می شود که نیازهای اولیه همسر یا شریک زندگی خویش و در مواردی فرزندان او را برآوره خواهد نمود.ا

ثابت کند که درآمد کافی برای تأمین نیازهای اولیه همسر یا شریک زندگی خود و در صورت مواردی فرزندان او را داراست.ا

فردی که اسپانسر می شود و در مواردی اعضاء خانوادهٌ او می باید:ا

فرم های مورد نیاز را تکمیل و امضاء نمایند.ا

معاینات پزشکی را قبل از ارسال تقاضا انجام دهند که نتایج پزشکی برای دوازده ماه معتبر هستند.ا

گواهی عدم سوء پیشنه امنیتی و کیفری ارائه نماید.ا

پاسپورت داشته باشد و در بعضی از کشورها، ویزای خروج از کشور داشته باشد.ا

آماده باشد تا جهت مصاحبه در صورت لزوم، در بخش ویزای سفارت یا کنسولگری کانادا حاضر شود.ا

اسپانسرشیپ از داخل کانادا

جهت اسپانسر شدن همسر یا شریک زندگی، راه دیگر از طریق اسپانسرشیپ داخل کانادا است. اسپانسرشیپ داخلی زمانی صورتی می گیرد که زوج با هم در کانادا زندگی میکنند و همسر یا شریک زندگی، وضعیت موقتی در کانادا دارد که به عنوان یک کارگر، دانشجو یا توریست در کاناداست، تنها نقط ضعف از این طریق این است که دوره بررسی پرونده طولانی تر است.ا

ولی از محسناتش این است که فردی که اسپانسر شده می تواند مادامیکه پرونده اسپانسرشیپ او در حال بررسی است، واجد شرایط برای دریافت مجوز کار، بدون نیاز به کارفرما یا مکان جغرافیایی
خاصی میباشد. در دسامبر سال ۲۰۱۴ دولت کانادا یک برنامه آموزشی راه اندازی کرد که از طریق آن فرد اسپانسر شده از این طریق ممکن است که بتواند ویزای کار بدون نیاز به کارفرما را قبل از تأئیدیه اسپانسرشیپ خود اخذ نماید. این برنامه آزمایشی در دسامبر ۲۰۱۵ تمدید شد و در حال حاضر نیز در حال اجراست.ا

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اعلام نمود که کل زمان برای بررسی پرونده اسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی از این روش حدود ۲۶ ماه میباشد.ا

آبی پر رنگ

در امور اسپانسری همسر و والدین کبک و فدرال بسیار فعال و متخصص میباشیم که جهت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید

آوریل ۲۰۱۵ از تاريخ ۱۸ فوريه سال ۲۰۰۴ وزير سابق تابعيت و مهاجرت كانادا،‌ سياست جديدی را بمنظور كمك و تسهيل در امور «كفالت» جهت همسران قانونی و يا خانواده افراد تبعه يا ساكنان دائم كانادا اعلام كرد.ا

متقاضیان فدرال برای تكفل همسر باید حداقل درآمد یک سال خود را نشان دهيد.ا

برای تكفل همسر بايد نشان دهيد كه قادر به حمايت مالی از همسرتان در ۳ سال آينده خواهيد بود، و در مدت اين ۳ سال شما مسئول مخارج سلامتی همسرتان ميباشيد و اگر همسر شما نياز به كمك های دولتی داشت شما موظف ميشويد كه مبلغ پرداخت شده در اين مدت را پس بدهيد.ا

همچنين مدت زمان رسيدگی به اين جريان يكی ازسريع ترين امور در همه دسته بندی های مهاجرتی ميباشد، به اين دليل كه اداره تابعيت و مهاجرت كانادا از اهميت دوباره بهم پيوستن زوجات در سريع ترين زمان ممكن آگاه است، و اين موضوع شامل هر دو برنامه مهاجرتی دولت فدرال و برنامه پيمان رسمی كبك ميباشد.ا

اگر شما خواهر يا برادری داريد كه در سن زير ۲۲ سالگي به سر ميبرد و ازدواج ننموده اند و هنوز به والدينشان وابسته اند و يا چون هنوز در حال تحصيل تمام وقت ميباشند و وابسته به حمايت مالی والدين خود ميباشند و يا از لحاظ مالی و نگهداری به خاطر ناتوانی های جسمانی يا روانی وابسته به يكي از والدين خود باشند، میتوانند تحت کفالت در این برنامه باشند.ا

اگر خواهر يا برادر شما به شرايط ذكر شده در سن زير ۲۲ سالگی ميباشند و بزودي به سن ۲۲ سالگی مي رسند، از زمان فرستاندن تقاضای مهاجرتی سن آنها مسدود میشود، براي مثال اگر در زمان فرآيند تكفل خانوادگی كه تقريباً حدود چهار سال زمان می برد و سن آنان از زير ۲۲ سالگی مسدود شده باشد در زمان رسيدگی به پرونده حتی بعد از چند سال همان سن زير ۲۲ سالگی محسوب ميشوند.ا

در شروع كار، ‌شما و خويشاوندان تحت تكفل شما بايد يك توافقنامه يا قرارداد تكفل را امضاء كنيد كه شما را متعهد ميسازد اگر لازم باشد از آنها حمايت مالی كنيد.ا

همچنين اين توافقنامه توضيح ميدهد كه فردی كه ساكن دائمی كانادا ميشود بايد برای حمايت مالی از خود هر تلاشی را بكند.ا

درضمن اينكه فرزندان وابسته زير ۲۲ سال نبايد اين توافقنامه را امضاء كنند.ا

بايد متذكر شوم كفالت همسر با كفالت خويشاوندان بطور محسوسی با هم تفاوت هايی دارند
بطور مثال اگر شما دارای يك فاميل چهار نفره ميباشيد، بايد هزينه زندگي خودتان را بعلاوه تعداد افرادی را كه كفالتشان را متعهد ميشويد (بطور مثال پدر و مادر) بر هزينه های خود اضافه نمائيد
يعني در مجموع شما ميبايد از نظر مادی قادر باشيد كه مسئوليت هزينه شش نفر را (با استانداردهای كانادا) متعهد بشويد.ا

توجه داشته باشيد كه همسر شما ميتواند با شما در اين شرايط و مسئوليت های مادی شريك شده و درآمد هردوتان را به حساب بياوريد. اين در صورت نياز و احتياج به نشان دادن درآمدهای بيشتر است.ا

 شما بايد برای تدارك امكانات مالی برای خويشاوندان و هر فاميل واجد شرايط همراهشان و برای يك دوره سه تا ده ساله، متناسب با سن و نسبت فاميلی آنها با شما به دولت کانادا تعهد دهيد و اين دوره از تاريخی كه آنها ساكنان دائمی كانادا ميشوند، آغاز ميشود.ا 

به ياد داشته باشيد كه همه درخواست های تكفل برای سكونت دائم چه از طريق تكفل همسر يا خانواده يا ديگر جريان ها، بايد از راه بررسی های پزشكی، كيفری و سوء سابقه انجام شود.ا

 و همچنين شما اگر در گذشته مسئوليت تكفل فاميل خود را بعهده گرفته بوديد و قادر به انجام تعهدات خود نشده باشيد، مجدداً نميتوانيد تكفل افراد
ديگر فاميل را متعهد بشويد و اگر شما به عللی نتوانستيد شرايط مقرر در قراردادتان را با اداره مهاجرت كانادا انجام دهيد، ديگر واجد شرايط برای تكفل مجدد نخواهيد بود.ا

آبی پر رنگ

 آیا میدانستید که شرایط تقاضای اقامت دائم کانادا از طریق اسپانسر شریک زندگی به چه معنائی است؟

اگر به شما اقامت دائم مشروط اعطا شده است، شما باید در یک رابطه مشروع و به مدت دو سال از زمان اعطای اقامت دائم مشروط با شریک زندگی خود زندگی کنید. شرایط پس از یک دوره دو ساله به پایان می رسد.ا

آیا من با این معیار اقامت دائم مشروط تحت تاثیر قرار میگیرم؟

بله، اگر تقاضای شما بعد از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ رسیده باشد.ا

بله، اگر شما در یک رابطه دو سال یا کمتر بوده اید و کودکان مشترک با هم ندارید.ا

خیر، اگر شما در رابطه با  یکدیگر برای بیش از دو سال بوده باشید.ا

خیر، اگر شما کودکان مشترک با یکدیگر قبل از تقاضای کفالت داشته اید.ا

حق و حقوق شما

پس از دریافت اقامت دائم مشروط، شما دارای تمام حقوق و امتیازات اقامت دائم هستید.ا

شما بدون جواز کار یا تحصیل، مجاز به کار یا تحصیل در کانادا خواهید بود.ا

شما دسترسی به کلیه پوشش های خدمات بهداشتی و اجتماعی خواهید داشت.ا

شما مجاز به ترک و برگشت به کانادا هستید.ا

اگر شما قربانی بدرفتاری یا سوء استفاده هستند، شما لازم نیست که در این وضعیت سوء استفاده باقی بمانید.ا

این مهم نیست که شما تحت شرایط اقامت دائم مشروط باشید، در کانادا بدرفتاری تامل نمیشود.ا

هر گونه آزار جسمی و جنسی یک جرم است. و هر نوع  سوء استفاده از کودکان نیز باید گزارش شود.ا

بسیاری از کسانی که همسران خود را از خارج از کشور حمایت میکنند، از اقامت دائم مشروط آگاه نیستد.ا

این قانون بدین منظور تدوین شده است تا جلوگیری کند از ازدواج هائی که به منظور مهاجرت به کانادا انجام میگیرند.ا

سوء استفاده چیست؟

سوء استفاده به معنی، رفتاری برای ترساندن، منزوی کردن، تسلط و یا کنترل شخص دیگری است. این ممکن است یک عادت و یا یک حادثه باشد. تخلف ها ممکن است در اعمال، کلمات و یا حتی بی توجهی باشد.ا

سوء استفاده می تواند جسمی، جنسی، روانی یا مالی باشد.ا

به عنوان یک قربانی شما ممکن است بیش از یک نوع سوء استفاده را تجربه کرده باشید.ا

معمولا سوء استفاده از طرف همسر، همسر سابق، شریک زندگی فعلی و یا سابق انجام میگیرد. گاهی اوقات نیز می توان آن را از یکی از اعضای خانواده همسر شما یا شریک زندگی دید، سوء استفاده کننده میتواند مرد یا زن باشد.ا

اگر شما مورد آزار یا سوء استفاده قرار گرفته اید، لازم نیست که برای حفظ وضعیت خود در کانادا در رابطه خود باقی بمانید.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم