Phone : +1 514 656 8178

سوپر ویزا برای والدین، پدر و مادر بزرگ ها

اگر شما به عنوان یک توریست در حالت عادی وارد کانادا شوید، چه از کشورهایی باشید که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا دارند و چه از کشورهایی باشید که از ویزا معاف هستند، حداکثر میتوانید شش ماه در کانادا حضور داشته باشید. هنگام ورود به کانادا افسر مرزبانی کانادا مدارک شما را بررسی می کند و حداکثر زمانی را که می توانید در کانادا باشید را تعیین می نماید.ا

به طور معمول این زمان همان شش ماه است ولی در بعضی موارد ممکن است افسر این زمان را به کمتر از شش ماه تقلیل دهد. در هر صورت افسر مذکور قادر نیست که زمان را از شش ماه بیشتر تعیین کند.ا

سوپر ویزا راه حلی است برای رفع این مشکل. در واقع اگر با تقاضای والدین یا پدربزرگان و مادربزرگان برای سوپر ویزا موافقت شود، ایشان می توانند پس از ورود به کانادا حداکثر دو سال تمام در داخل خاک کانادا باقی بمانند.ا

این فرصت تنها برای پدران، مادران، پدربزرگان و مادربزرگان کسانی است که تابعیت و یا مقیم کانادا میباشند و شرایط لازم را جهت تقاضا دارا میباشند.ا

ويزای ويژه و چند باره بوده كه اين امكان را در اختيار دارنده ويزا قرار میدهد كه به مدت ده سال چندين بار وارد و خارج شود. تفاوت عمده اينست كه سوپر ویزا یا ويزای ويژه برای هر بار ورود به كشور دارای دو سال اعتبار می باشد درحاليكه مدت زمان اعتبار ويزای چند باره شش ماه می باشد.ا

سوپر ويزا تا ده سال اعتبار دارد و به دارندگان آن اين اجازه را مي دهد كه هر بار حداكثر دو سال در كانادا اقامت داشته باشند. تمديد آن بايستی خارج از كانادا و در يك اداره صدور ويزا انجام شود. با اين حال والدين و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها كه ويزای معتبری در دست دارند ميتوانند برای تمديد وضعيتشان به مدت حداكثر دو سال اقدام نمايند، به اين صورت كه، در صورتي كه تمام شرايط را داشته باشند، يك درخواست به مركز رسيدگي به درخواست ها تحويل دهند. اين درخواست ها مورد به مورد بررسي خواهند شد.ا

شرایط صدور سوپر ویزا

برای صدور سوپر ویزا شرایط زیر لازم است.ا

          فرزند یا نوه متقاضی اقامت دائم یا تابعیت کانادا را دارد و ساکن کانادا میباشد.ا

          متقاضی گذرنامه معتبر در دست داشته باشد.ا

          متقاضی ثابت کند که از نظر مالی امکانات کافی در اختیار دارد و می تواند از عهده هزینه های خود در کانادا بر بیاید.ا

          فرد دعوت کننده امکانات مالی مناسب داشته باشد که حداقل امکانات مالی برابر حداقل امکانات مالی مورد نیاز برای اسپانسرشیپ است.ا

          حداقل درآمد لازم برای مهاجرت خویشاوندی.ا

          متقاضی توسط یک شرکت بیمه کانادایی به مدت حداقل یک سال بیمه شده باشد. بیمه مذکور باید هزینه های درمان و بستری شدن در بیمارستان را پوشش دهد.ا

حداقل مبلغ یکصد هزار دلار بیمه مسؤولیت در آن نهفته باشد و هنگام ورود به کانادا معتبر باشد.ا

توجه داشته باشید که شما در این درخواست نمی‌توانید همراه داشته باشید. فقط همسر قانونی شما می‌تواند به همراه این ویزا با شما سفر کند.ا

چگونه تقاضای سوپر ویزا بدهیم؟

اگر فرد متقاضی شرایط سوپرویزا را داشته باشد، کمابیش همان مدارکی را تحویل سفارت کانادا می دهد که برای ویزای معمولی باید تحویل بدهد، منتها در کنار آن بحث خریداری بیمه هم مطرح می شود. فهرست کامل مدارک بستگی به سفارتی دارد که مدارک شما را دریافت می کند.ا

در این خصوص می توانید به وب سایت سفارتخانه مراجعه کنید یا از وکیل یا مشاور خود کمک بگیرید. اگر متقاضی برای ورود به کانادا نیاز به ویزا نداشته باشد، مثلاً تابع کشور آلمان یا استرالیا باشد که در آن صورت نیازی به پرداخت پول جهت دریافت سوپر ویزا ندارد. سایر متقاضیان باید برای ویزای تک ورودی یا چند ورودی یکصد دلار بپردازند.ا

متقاضیان ایرانی باید برای انگشت نگاری و عکس به یکی از مراکز تعیین شده با سفارت کانادا به ترکیه سفر نموده که مبلغ هشتاد و پنج دلار نیز هزینه خواهد داشت.ا

          ثابت شود که فرزند یا نوه شما در کانادا از حداقل درآمد تعیین شده در جدول برخوردار است.ا

         جدول حداقل درآمد (LICO)

حداقل در آمد نوه و فرزند شما و تعداد افراد خانواده

یک نفر             ۲۳,۸۶۱ دلار

دو نفر             ۲۹,۷۰۶ دلار

سه نفر          ۳۶,۵۲۰ دلار

چهار نفر            ۴۴,۳۴۰ دلار

پنج نفر            ۵۰,۲۹۰ دلار

شش نفر            ۵۶,۷۱۸ دلار

هفت نفر            ۶۳,۱۴۷ دلار

بیش از هر نفر به ازای هر نفر     ۶,۴۲۹ دلار

سبز پر رنگ

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم