Phone : +1 514 656 8178

ویزای کاری

 اجازه یا ویزای کار به مدت ۶ ماه و یا بر اساس مدت زمان قرارداد مابین کارفرما و کارگر و تحت شرایطی برای مشاغل خاصی صادر می شود و در بعضی موارد تا حداکثر ۳ سال قابل تمدید میباشد. شرط اعطای آن، بجز داشتن پیشنهاد کتبی معتبر از مرکز منابع انسانی، کارفرما نیز باید ثابت کند هیچ کدام از مقیمان و ساکنان جویای کار در کانادا قادر به انجام آن نیستند، برای اثبات این موضوع، کارفرما باید از اداره منابع انسانی در کانادا گواهی داشته باشد که اخذ این گواهی مدت دار میباشد.ا

در حال حاضر، مشاغل مشروحه مورد نیاز شدید کارفرمایان استان ها میباشد که مجوز های لازم جهت استخدام و بکارگیری افراد واجد شرایط از دولت استانی و دولت فدرال صادر میشود که واجدین شرایط در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به اخذ ویزا گردیده و بر اساس قوانین مهاجرتی موجود، پس از طی شدن ۱۸۰۰ ساعت اشتغال در مشاغل مربوطه، قادر می باشند که برای اقامت دائم خود اقدام نموده و آن را دریافت نمایند.ا

برخی از کارفرمایان، کمک جهت اخذ اقامت دائم کانادا را پس از طی مراحل و شرایط لازم، تضمین نموده اند، مشاغلی که مورد نیاز است مانند بتون کار، خشت مال، کار در معادن و کارگرانی با مهارت های خاص، که دستمزدی مابین ۲۵ تا ۳۰ دلار دارند.ا

.توجه داشته باشید که قرارداد منعقده بین کارفرما و متقاضی ، یکساله و تمام وقت می باشد

سبز پر رنگ
لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم