Phone : +1 514 656 8178

Mobilité Francophone Stream

جریان تحرک فرانسوی

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا که قبلا به مهاجرت کانادا شناخته میشده است، اعلام کرد که یک گزینه جواز کار به نام “جریان تحرک فرانسوی” را تحت برنامه تحرک بین المللی در حال راه اندازی است.ا

از اول ژوئیه ۲۰۱۶ “جریان تحرک فرانسوی” کارفرمایان را از داشتن مجوز از سازمان ارزیابی کار معاف خواهد نمود، اگر آنها کارکنان فرانسوی زبان را در سطح مدیریت و مشاغل تخصصی فنی و حرفه ای استخدام کنند.ا

هدف از “جریان تحرک فرانسوی” جذب نیروی کار فرانسوی زبان به کانادا و تشویق آنها به پیوستن جوامع اقلیت فرانسوی زبان در خارج از استان کبک میباشد.ا

هدف اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا این است که فرانسوی زبانان تازه وارد بتوانند تا سال ۲۰۱۸ حدود چهار در صد از اقتصاد مهاجرین ساکن خارج از استان کبک را دارا شوند

 با اجرای “جریان تحرک فرانسوی”، کارفرمایان دسترسی بیشتری به کارکنان خارجی فرانسوی زبان خواهند داشت.ا

در خبرهای منتشر شده از اعلام راه اندازی “جریان تحرک فرانسوی” وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی جناب جان مک کالم به روشنی بیان نمودند که این وزارت خانه، کارکنانی که از این طریق وارد کانادا میشوند را تشویق خواهد نمود تا جهت اقامت دائم خود اقدام کنند.ا

 اداره مهاجرت کانادا برنامه ای شبیه این را با نام برنامه “سود قابل توجه فرانسوی زبانان” در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ مانند “جریان تحرک فرانسوی” بود را قطع کرد، برنامه “سود قابل توجه فرانسوی زبانان” به استخدام کارکنان موقت خارجی در جوامع فرانسوی زبان خارج از استان کبک بدون مجوز از سازمان کار میپرداخت.ا

وزیر میراث فرهنگی کانادا گفت که وجود جوامع اقلیت فرانسوی زبان در سر تا سر کانادا باعث تنوعی غنی میشود. ما میخواهیم تا شاهد شکوفائی جوامع مختلفی در سراسر کانادا باشیم و مهاجرت، استراتژیکی برای حفظ شور و نشاط و رفاه آنهاست.ا

هدف کلی جذب ۴.۴٪ برای مهاجرین فرانسوی زبان در خارج از استان کبک تا سال ۲۰۲۳ میباشد.ا

از سال ۲۰۱۴ اصلاحاتی در برنامه اجرای بین المللی انجام شده تا تضمینی باشد برای آنکه اجازه داده شود به کارکنان موقت تا مطابق آن به کانادا بیایند، در زمانی که آنها پیشرفت در منابع اقتصادی و فرهنگی ما خواهند داشت.ا

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا جزئیات کاملی در مورد “جریان تحرک فرانسوی” را هنوز برای عموم منتشر نکرده است.ا

بعد از انتشار جزئیات بیشتر، آنرا در مقالات خود در آینده منتشر خواهم نمود.ا

لطفا جهت هر گونه سوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله، مجوز کار، مجوز دانشجویی، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، برنامه های مهاجرت استانی، برنامه های مهاجرت فدرال و کبک، با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم