Phone : +1 514 656 8178

استان جزیره پرنس ادوارد

برنامه مهاجرتی جزیره پرنس ادوارد

برنامه مهاجرتی استان جزیره ی پرنس ادوارد یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به انتخاب در خواست کنندگانی میپردازد که علاقه و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خود و خانواده در استان جزیره پرنس ادوارد نشان دهند.ا

طبقه کارگران ماهر

برای کسب صلاحیت در این طبقه باید ۵۰ امتیاز در ارزیابی کسب کرد.ا

حداقل ۱۴ سال دوره آموزش را گذرانده باشد.ا

شرایط مورد نیاز برای احراز یک پست را دارا باشد.ا

یک پیشنهاد معتبر برای اشتغال از یک کارفرمای محلی داشت که تحت رده بندی مشاغل ملی باشد.ا

سن باید بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد.ا

حداقل دو سال سابقه کاری در رشته خود در طی پنج سال گذشته داشته باشد.ا

 توانایی در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی را جهت احراز یک شغل در جزیره پرنس ادوارد را برخوردار باشد.ا

باید پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی را به اندازه کافی نشان داد.ا

قصد سکونت در جزیره پرنس ادوراد را داشت.ا

جریان کارگر حیاتی

برای کسب صلاحیت در این طبقه باید ۵۰ امتیاز در ارزیابی کسب کرد.ا

لااقل باید ۱۲ سال دوره آموزشی را گذرانده و مدرک دیپلم را دریافت کرده باشد.ا

یک پیشنهاد معتبر برای اشتغال از یک کارفرمای محلی داشت که تحت رده بندی مشاغل ملی باشد که در یکی از حرفه های راننده کامیون، ارائه کننده خدمات به مشتری، کارگری، خدمات غذا یا آشامیدنی ها یا کارهای خانگی باشد.ا

حداقل شش ماه تجربه کاری در جزیره پرنس ادوارد داشت.ا

مجاز به انجام کارهای معتبر و وضعیتی قانونی در کشور خود باشد.ا

سن باید بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد.ا

لااقل دارای دو سال تجربه کاری تمام وقت در پنج سال گذشته در جزیره پرنس ادوارد بوده باشد.ا

توانایی در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی را جهت احراز یک شغل در جزیره پرنس ادوارد برخوردار باشد.ا

باید پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی را به اندازه کافی نشان داد.ا

قصد سکونت در جزیره پرنس ادوراد را داشت.ا

جریان فارغ التحصیلان بین المللی

باید شرایط زیر را برای جریان فارغ التحصیل بین المللی دارا بود.ا

برای کسب صلاحیت در این طبقه باید ۵۰ امتیاز در ارزیابی کسب کرد.ا

یک پیشنهاد معتبر برای اشتغال از یک کارفرمای محلی داشت که تحت رده بندی مشاغل ملی باشد.ا

دارای حداقل شش ماه تجربه ی کاری در جزیره پرنس ادوارد بود.ا

مجاز به انجام کارهای معتبر و وضعیتی قانونی در کشور خود بود.ا

برنامه مطالعاتی خود را در دو ساله مورد نظر برای اخذ دیپلم را گذرانده.ا

از نظر دانشگاه های کانادا مدرک دیپلم باید معتبر شناخته شود.ا

لااقل دو سال از فارغ التحصیلی در دانشگاه های کانادا گذشته باشد.ا

سن باید بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد.ا

توانایی در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی را جهت احراز یک شغل در جزیره پرنس ادوارد را برخوردار باشد.ا

باید پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی را به اندازه کافی نشان داد.ا

قصد سکونت در جزیره پرنس ادوراد را داشت.ا

جریان نسبت خانوادگی

برای کسب صلاحیت در این طبقه باید ۵۰ امتیاز در ارزیابی کسب کرد.ا

دارای رابطه خویشاوندی نزدیکی باشند با افرادی مانند: فرزندان و همسران، والدین، خواهر و برادر و فرزندان، عمه و عمو و فرزندان، دایی و خاله و فرزندان، مادر و پدر بزرگ، ناخواهری و نابرداری، ناپدری و نامادری، برادر و خواهر زن، برادر و خواهر شوهر و دیگر افرادی که جزو فامیل نزدیک به حساب میآیند.ا

از یک کارفرمای جزیره پرنس ادوارد پیشنهاد کار دائم و تمام وقت داشته و یا لااقل نشان داد که توانایی پیدا نمودن یک کار تمام وقت در جزیره پرنس ادوارد را دارا هست.ا

دارای وضعیت قانونی در کشور خود بود.ا

دارای مدرک دیپلم در یک دوره ۱۲ ساله آموزشی بود.ا

سن باید بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد.ا

دارای یک سال یا بیشتر تجربه کاری تمام وقت در پنج سال گذشته بود.ا

باید از توانایی های زبان انگلیسی و یا فرانسوی برخوردار بود و مدرک آیلتس جنرال ۴ را ارائه داد یا این که در محلی مشغول به کار شد که احتیاجی به مدرک زبان نباشد.ا

باید پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی را به اندازه کافی نشان داد.ا

قصد سکونت در جزیره پرنس ادوراد را داشت.ا

طبقه ضریب نفوذ تجاری با مالکیت صد درصد

دراین جریان متقاضی باید: تحصیلات، سن، تجربه کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره  پرنس ادوارد را داشته باشد.ا

باید از توانایی های زبان انگلیسی و یا فرانسوی برخوردار بود و مدرک آیلتس جنرال ۵ را ارائه داد یا این که باید مبلغ بیست هزار دلار سپرده پرداخت و متعهد شد که در یک دوره کلاس زبان شرکت خواهد کرد.ا

در زمان تقاضا باید یک طرح کسب و کار ارائه داد که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح را تکمیل نموده و یا کسب و کاری را در جزیره پرنس ادوارد به راه انداخته شود.ا

طرح اقامتی مبنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و سکونت مادام دائم را ارائه نمود.ا

برای خرید یک کسب و کار مطلوب در جزیره ی پرنس ادوارد حداقل ۱۵۰ هزار دلار کانادا سرمایه گذاری نمود.ا

سپرده اجرایی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار دلار کانادا سپرده گذاری نمود.ا

باید برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل برای یک سال، دارای سرمایه   کافی بود تا بتوان در جزیره پرنس ادوارد اقامت نمود.ا

یک توافق نامه اجرایی برای سپرده گذاشتن حداقل به میزان ۱۰۰ هزار دلار کانادا را با کاردار جزیره پرنس ادوارد امضاء نمود تا زمانی که طرح های اجرایی به ثمر رسید، این مبلغ بدون بهره بانکی مسترد گردد.ا

کل ۱۰۰٪ کسب و کار تحت کنترل باشد.ا

یک مدیریت فعال در جزیره ی پرنس ادوارد ایجاد شود.ا

هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد.ا

يك توافق نامه خرید و فروش امضاء شود تا نیت را برای ایجاد یک کسب و کار نشان داد، البته اگر ۱۰۰٪ شایستگی ایجاد کسب و کار در این جزیره کسب شده باشد.ا

جریان مالکیتِ شراکتی

دراین جریان متقاضی باید: تحصیلات، سن، تجربه کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره  پرنس ادوارد را دارا باشد.ا

باید از توانایی های زبان انگلیسی و یا فرانسوی برخوردار بود و مدرک آیلتس جنرال ۵ را ارائه داد یا این که باید مبلغ ده هزار دلار سپرده پرداخت و متعهد شد که در یک دوره کلاس زبان شرکت خواهد کرد.ا

در زمان تقاضا طرح کسب و کار را ارائه داد که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح را تکمیل نموده و یا کسب و کاری را در جزیره ی پرنس ادوارد به راه انداخت.ا

طرح اقامتی مبنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و سکونت مادام دائم را ارائه نمود.ا

حداقل دارائی های خالص ۴۰۰ هزار دلار کانادا که از راه قانونی به دست آمده است.ا

حداقل ۱۰۰ هزار دلار کانادا سپرده گذاری اجرائی نمود.ا

باید برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل به مدت یک سال، دارای سرمایه   کافی بود تا بتوان در جزیره پرنس ادوارد اقامت نمود.ا

یک توافق نامه اجرایی برای سپرده گذاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار دلار کانادا را با کاردار جزیره پرنس ادوارد امضاء نمود تا زمانی که طرح های اجرایی به ثمر رسید، این مبلغ بدون بهره بانکی مسترد شود.ا

برای خرید یک کسب و کار مطلوب در جزیره ی پرنس ادوارد حداقل ۱۵۰ هزار دلار کانادا سرمایه گذاری نمود.ا

حداقل باید سرپرستی یک سوم کار را بعهده داشت و یا این که برای مشارکت در سرمایه حداقل به میزان یک میلیون دلار کانادا سپرده گذاری شود.ا

یک مدیریت فعال در جزیره ی پرنس ادوارد ایجاد کرد.ا

هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد.ا

توافق نامه سرمایه گذاری را عملی نمود تا تصمیمی برای ایجاد یک کسب و کار در این جزیره نشان داده شود.ا

جریان مجوز کاری

دراین جریان متقاضی باید: تحصیلات، سن، تجربه کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره  پرنس ادوارد را داشته باشد.ا

باید از توانایی های زبان انگلیسی و یا فرانسوی برخوردار بود و مدرک آیلتس جنرال ۵ را ارائه داد یا این که باید مبلغ ده هزار دلار سپرده پرداخت و متعهد شد که در یک دوره کلاس زبان شرکت خواهد کرد.ا

در زمان تقاضا یک طرح کسب و کار ارائه داده که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح را تکمیل نموده و یا کسب و کاری را در جزیره پرنس ادوارد راه اندازی کرد.ا

طرح اقامتی مبنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و سکونت مادام دائم را ارائه نمود.ا

حداقل دارایی های خالص که از راه قانونی به دست آمده چهار هزار دلار کانادا باشد.ا

دارای سرمایه کافی برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل به مدت یک سال بود تا بتوان در جزیره پرنس ادوارد اقامت نمود.ا

یک توافق نامه اجرایی با کاردار جزیره پرنس ادوارد امضاء نمود.ا

مهارت ها و اشتیاق برای ارائه درخواست به مهاجرت کانادا برای پذیرش را نشان داد تا منطقه ای از پرنس ادوارد را که می توان در آن کار کرد و سرمایه گذاری نمود مشخص شود.ا

طرح اقامتی مبنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و سکونت مادام دائم را ارائه نمود.ا

حداقل باید سرپرستی یک سوم کار را بعهده داشت و یا این که برای مشارکت در سرمایه حداقل به میزان یک میلیون دلار کانادا سپرده گذاری شود.ا

یک مدیریت فعال را در بخش کسب و کار در جزیره ی پرنس ادوارد نشان داد.ا

هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد.ا

توافق نامه سرمایه گذاری را عملی نمود تا تصمیمی برای ایجاد یک کسب و کار در این جزیره نشان داده شود.ا

 

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم