Phone : +1 514 656 8178

استان اونتاریو

برنامه مهاجرتی استان اونتاریو

برنامه استانی فرصتهای اونتاریو، برنامه ایست که از طریق آن، این استان متقاضیان و خانواده آنها را بر اساس یک پیشنهاد کار از قبل تایید شده در این استان انتخاب میکند.ا

کارفرمایان تایید شده قادرند تا کارکنان خارجی را از طریق گروه های عمومی و دانشجوی بین المللی استخدام نمایند.ا

گروه عمومی

برای پذیرش به عنوان یک کارگر یا کارمند ماهر خارجی، نامزد مورد نظر در این گروه میباید تخصص خود را با ارائه مدارک برای موقعیت به دست آمده به اثبات برساند و باید دارای شرایط زیر باشند.ا

در پنج سال گذشته باید حداقل دو سال تجربه کاری در شغل مورد نظر داشته باشد.ا

پیشنهاد کار دائمی تمام وقت تایید شده برای مشاغل تخصصی خود داشته باشد.ا

دستمزد پیشنهادی که در سطح دستمزدهای معمول برای شغل مورد نظر را پیشنهاد گرفته باشد.ا

اگر درخواست کننده در کانادا باشد میباید وضعیت اقامت قانونی را ثابت کند.ا

موافقت نامه از کارفرما و فرم گواهی امضا شده بوسیلۀ کارفرما و فرم های بررسی اولیه را ارائه دهد.ا

گروه دانشجویان بین المللی فرصتهای اونتاریو دارای سه مجموعه زیر است.ا

دانشجویان با پیشنهاد کاری

درخواست کنندگان فرصتهای اونتاریو به عنوان یک دانشجوی بین المللی دانشجویان باید.ا

نصف دورۀ تحصیل خود را حداقل در کانادا تکمیل کرده باشند و از یک دانشگاه کانادایی و یا کالج تایید شده دولت را فارغ التحصیل شده اند یا به زودی خواهند شد.ا

یک دورۀ  حداقل دو سالۀ دیپلم کالج یا مدرک دانشگاهی دو ساله را در حالت تمام وقت به اتمام رسانده باشند.ا

پیشنهاد کاری در یک شغل مدیریتی، حرفه ای، یا پیشه ای داشته باشند که در این گروه پیشنهاد کار لازم ندارد تا تخصص ارتباط با زمینه درسی داشته باشد.ا

پیشنهاد کاری که باید دائمی و تمام وقت باشد و حداقل دستمزد برای آن شغل در نظر گرفته شده باشد.ا

در مدت دو سال از تاریخی که این دانشجویان مدرک یا دیپلم خود را دریافت کرده اند و یا در نیمه سال پایانی تکمیل درجه یا دیپلم هستند نیز میتوانند درخواست بدهند.ا

اگر درخواست کننده در کانادا باشد میباید وضعیت اقامت قانونی را ثابت کند.ا

موافقت نامه از کارفرما و فرم گواهی امضا شده بوسیلۀ کارفرما و فرم های بررسی اولیه را ارائه دهند.ا

دانشجویان بین المللی نیاز ندارند که هیچ گونه تحربه سابقه کاری داشته باشند، دانشجویان بین المللی واجد شرایط می توانند یک موقعیت کاری مورد تایید در کانادا را از کانادا یا خارج از کانادا داشته باشند.ا

فارغ التحصیلان دکترای واجد شرایط

این گروه از دانشجویان اگر از یکی از دانشگاههای دولتی اونتاریو فارغ التحصیل دکترا شده باشند.ا

فارغ التحصیلان دکترا از اونتاریو نیازی به پیشنهاد کاری ندارند.ا

از یکی از برنامه های موجود در استان اونتاریو فارغ التحصیل دکترا شده باشند.ا

تمامی نیازهای برنامه تحصیلی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشند و دوره کاری مربوط به تحصیل و دفاع  از پایان نامه را با موفقیت به اتمام رسانده باشند.ا

حداقل دو سال از دوره دکترای خود را در یکی از دانشگاههای دولتی اونتاریو کامل کرده باشند.ا

حداکثر دو سال بعد از دریافت مدرک دکترا اقدام نمایند.ا

اگر در کانادا زندگی میکند باید وضعیت قانونی داشته باشند.ا

دانشجویان میتوانند هم از داخل و هم از خارج کانادا برای این برنامه اقدام نمایند.ا

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد

از دانشگاههای دولتی اونتاریو اگر شما در دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اید، یا به زودی تحصیلاتتان به اتمام خواهد رسید، میتوانید واجد شرایط برای اقدام از جریان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دسته دانشجویان بین المللی فرصتهای اونتاریو شوید.ا

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد اونتاریو نیازی به پیشنهاد کاری ندارند.ا

برای اقدام از طریق جریان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد فرصتهای اونتاریو، دانشجو بایستی شرایط زیر را داشته باشد.ا

قصد اقامت و کار در کانادا را داشته باشد.ا

از یکی از برنامه های کارشناسی ارشد موجود در استان اونتاریو فارغ التحصیل شده باشد.ا

یک دوره حداقل یک ساله را به صورت تمام وقت کامل کرده باشد.ا

حداکثر دو سال بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد خود، و یا طی آخرین ترم تحصیلی اقدام نماید.ا

ساکن کانادا باشد.ا

وضعیت اقامت قانونی داشته باشد. به عنوان مثال ویزای دیدار، کار یا تحصیل داشته باشد.ا

آزمون زبان انگلیسی آیلتس در سطح ۷ به بالا و یا آزمون زبان فرانسوی در حد متوسط بالا.ا

درآمد کافی و پس انداز جهت امرار معاش خود و خانواده را داشته باشد.ا

یکسال را حداقل در دو سال گذشته را در کانادا زندگی کرده باشد.ا

واجد شرایط بودن کارفرما

شرکتهایی که برای فرصتهای اونتاریو درخواست می دهند باید.ا

دارای حداقل سه سال سابقه کار فعال تجاری باشند مانند تعاونیها، شرکت با مسئولیت محدود و شراکت های شخصی.ا

برای شرکتهای درون منطقه شهر بزرگ تورنتو باید حداقل دارایی ناخالص پانصد هزار دلار کانادا داشته باشند.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم