Phone : +1 514 656 8178

استان نواسکوشیا

برنامه مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

برنامه مهاجرت به استان نوا اسکوشیا برنامه مهاجرت دولتی است که به گزینش درخواست هائی می پردازد که قدرت کافی و علاقه به مهاجرت برای گرفتن اقامت دائم خود و خانواده در منطقه نوا اسکوشیا کانادا را از خود نشان دهند.ا

شما می توانید با دارا بودن شرایط موجود در یکی از راه های زیر، واجد شرایط مهاجرت به این استان شوید.ا

جریان کارگر ماهر

این دسته جهت کارگران ماهر و افراد حرفه ای و مدیرانی خواهد بود که یک پیشنهاد کاری دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای نوا اسکوشیا گرفته باشند.ا

شما باید یک پیشنهاد کاری دائم و تمام وقت برای حرفه خود از نوا اسکوشیا گرفته باشید.ا

باید حداقل معیارهای تحصیلی، تجربه کاری، سنی و همچنین توانایی زبانی را برای این مسیر داشته باشید.ا

باید دارای مهارت های آموزشی و قابل انتقال با تجربه کاری و مدرک و جوازی که تایید کننده این مهارت های شما باشد را داشته باشید تا بتوانید برنامه مناسبی  را برای کسب و کار خود ارائه نمایید و صلاحیت مهاجرت بر مبنای این مزیت را دریافت کنید.ا

مسیر کار در کسب و کار خانوادگی

مسیر کار در کسب و کار خانوادگی به شما این اجازه را می دهد تا از کارکنانی که از اقوام نزدیک شما هستند و تجربه و تخصص کافی برای تصدی سمتی را در کسب و کار شما را دارند را استفاده کنید که شاید آن ها قادر نباشند که به تنهایی و بر اساس معیارهای خود بتوانند جهت گرفتن اقامت دائم یا شهروندی کانادا اقدام کنند.ا

این مسیر تحت نظر کارفرما انجام می شود که کارفرما باید به آن کارکن یک کار دائمی با ضمانت شغل تمام وقت در نوا اسکوشیا را ارائه دهد، این فرد کارگر باید از اقوام درجه یک مانند فرزندان، خواهر یا برادر، عمه، خاله، دایی، عمو، خواهر یا برادر زاده، نوه ها و نابرادری و ناخواهری و ناپدری و نامادری را شامل میشود و شامل کلیه افرادی که در نوا اسکوشیا دارای کسب و کاری هستند نیز می شود.ا

شما باید از یک کارفرما که از خویشاوندان نزدیک شما در نوا اسکوشیا است یک پیشنهاد کار دائم دریافت کرده باشید.ا

باید شما تخصص ها و تجربه های حرفه ای و مجوز(اگر نیاز باشد) را جهت کار خود ارائه کنید.ا

باید حداقل معیارهای تحصیلی، تجربه کاری، سنی و همچنین توانایی زبانی را برای این مسیر داشته باشید.ا

مسیر فارغ التحصیلان بین المللی

در این مسیر به کارفرماها کمک میشود تا از فارغ التحصیلان بین المللی که دارنده تخصص های کافی هستند و نظیر تخصص آن ها در این استان به اندازه کافی وجود نداشته را از این گروه دعوت به کار کنند. این مسیر به فارغ التحصیلان بین المللی کمک خواهد کرد تا قراردادهای پابرجائی با نوا اسکوشیا جهت سکونت، کار و ایجاد شغل خود را در این استان ببندند.ا

تحت نظر کارفرما این مسیر نیز انجام می شود و کارفرما میباید به فارغ التحصیل بین المللی کاری دائم و تمام وقت در رشته مطالعاتی او پیشنهاد کند. این کار قبل از ارائه تقاضا برای مهاجرت باید انجام گیرد تا در زمان درخواست ذکر گردد.ا

برای احراز صلاحیت در این مسیر، شما باید در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده باشید که حداقل یک سال از این دوره تمام وقت باید در نوا اسکوشیا انجام شده باشد.ا

شما باید وضعیت قانونی در کانادا را با مجوز کار موقت داشته باشید.ا

پیشنهاد کار دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای نوا اسکوشیا در رشته مطالعاتی خود الزامیست و این که حداقل سه ماه در رشته کاری خود تجربه کسب نموده باشید.ا

حمایت کافی مالی برای اقامت داشته باشید.ا

باید حداقل معیارهای تحصیلی، تجربه کاری، سنی و همچنین توانایی زبانی را برای این مسیر داشته باشید.ا

مسیر فرزند غیر وابسته در برنامه ی مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

در این مسیر به گزینش اشخاصی که فرزندان غیر وابسته به شخص مهاجر ساکن در این استان را دارند و میل و توانائی مهاجرت به این استان را دارند می پردازد. متقاضی اصلی باید قصد سکونت کامل در این استان را داشته باشد و شایستگی هائی داشته باشد تا بتواند استخدام شود و در نهایت قادر باشد تا به بازار کار و اقتصاد نوا اسکوشیا کمک نماید.ا

شما باید فرزند غیر وابسته یکی از شهروندان و یا فردی که ساکن دائم نوا اسکوشیا است باشید.ا

تجربه یک سال کاری به صورت تمام وقت را در پنج سال گذشته داشته باشید و یا این که نشان دهید که برای شما کاری مناسبی را در نظر گرفته اند.ا

باید حداقل معیارهای تحصیلی، تجربه کاری، سنی و همچنین توانایی زبانی را برای این مسیر داشته باشید.ا

 مسیر انجمن ها

این مسیر در برنامه مهاجرت به کانادا به گزینش اشخاصی می پردازد که تماس های طولانی مدت با یکی از انجمن های نوا اسکوشیا داشته اند و علاقه به سکونت دائم در این استان هستند و توانمندی استخدام شدن را دارند و قادرند تا به اقتصاد و بازار کار آن انجمن خاص کمک کنند.ا

این جریان تحت نظارت انجمن مربوطه است و فرد متقاضی باید نامه ای از جانب یک سازمان به اداره مهاجرت نوا اسکوشیا ارائه دهد و پیش از این که تقاضای مهاجرت انجام دهد این کار باید انجام شود.ا

از سوی یک انجمن مشخص و ثبت شده نامه ای رسمی ارائه دهید.ا

رابطه ای طولانی مدت با انجمن خاصی که نامه از آن دریافت کرده اید را داشته باشید.ا

حمایت کافی مالی برای اقامت داشته باشید.ا

توانائی هائی داشته باشید تا بتوانید استخدام شوید مانند تخصص ها، آموزش ها، تجربه های کاری برای استخدام در آینده در رشته و یا بخش خاصی از انجمن را داشته باشید.ا

باید حداقل معیارهای تحصیلی، تجربه کاری، سنی و همچنین توانایی زبانی را برای این مسیر داشته باشید.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم