Phone : +1 514 656 8178

استان نیوبرانزویک

برنامه مهاجرتی استان نیوبرانزویک

برنامه مهاجرت به استان نیوبرانزویک، یک برنامه مهاجرت دولتی است که از بین متقاضیان علاقمند برای مهاجرت به کانادا، به انتخاب افراد واجد شرایط می پردازد. این متقاضیان مشتاقند تا خود بهمراه خانواده در استان نیوبرونزویک کانادا اقامت داشته باشند.ا

بر مبنای برنامه مهاجرت استان نیو برونزویک، ممکن است شما با یکی از دو طریق زیر واجد شرایط شناخته شوید.ا

 کارگران ماهر

این کارگران ماهر به دو گروه تقسیم می شوند. شما باید به عنوان یک کارگر ماهر یک وثیقه بگذارید و یا این که در نیوبرونزویک با حمایت یک خانواده برخوردار باشید.ا

کارگران ماهر با حمایت کارفرما

شما باید توانایی دریافت اقامت دائم در نیوبرونزویک را داشته باشند و باید حداقل ۵۰ امتیاز از ارزیابی (سن، تحصیلات، تجربه کاری، توانمندی در صحبت به زبان خارجی و انطباق پذیری) را کسب نمائید و باید حتما یک پیشنهاد کاری خوب از یک کارفرما در نیو برونزویک داشته باشید. شرایط استخدام توسط کارفرما به شرح زیر است.ا

اگر کارفرما قادر نباشد که از بین شهروندان کانادایی یا افرادی که دارای اقامت دائمی هستند، کارگر مورد نظر خود را بیابد.ا

باید شغلی تمام وقت با موقعیتی دائمی (شغلی ثابت) را ارائه کند.ا

باید دستمزدی یکسان با دستمزدهای منطقه خود و بر اساس توافقاتی که قبلا مابین کارگر و کارفرما انجام شده است را اِعمال کند.ا

کارگر ماهر با حمایت خانواده

شهروندان و دیگر افرادی را که در نیوبرونزویک اقامت دائم دارند و حداقل به مدت یک سال در این استان زندگی کرده اند، قادرند تا با این برنامه به اعضای خانواده خود کمک کنند تا مقیم نیوبرونزویک بشوند.ا

ارزیابی متقاضیان با پیشنهاد یک شغل تمام وقت و یا اشتغال بر اساس آموزش و پرورش، مهارت های زبانی، تجربه های کاری، سن و توانایی سازگاری با محیط نیوبرونزویک است که توسط یک خانواده مورد حمایت قرار می گیرد.ا

حامی عضو خانواده نیوبرونزویک نیز بر مبنای میزان عمل به تعهدات مرتبط با فرایند مهاجرت و اسکان موفق آمیز عضو خانواده مورد ارزیابی قرار می گیرد. وابستگی حامی با نیوبرونزویک نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.ا

 متقاضیان کسب و کار

متقاضی به منظور کسب صلاحیت در مهاجرت به نیوبرونزویک، باید علاقمند به تشکیل یک کسب و کار در نیوبرونزویک بوده باشد و همچنین بتواند حداقل ۵۰ امتیاز ارزیابی در سن، تحصیلات، تجربه کاری، توانمندی در صحبت به زبان خارجی و انطباق پذیری را بدست بیاورد.ا

در تعیین میزان صلاحیت متقاضی کسب و کار، این موارد منظور می شوند:ا

مدارکی بر اثبات تجربه والای مدیریتی در کسب و کار که به عنوان یک مدیر یا مدیر ارشد ارائه میشود.ا

باید شما مدارک محکم و معقولی مبتنی بر این که در نیوبرونزویک به همراه وابستگان خود، یک کسب و کار ایجاد می نمایید و یک نقش مدیریتی قوی در کسب و کار خواهید داشت را ارائه نمائید.ا

متقاضی باید لااقل پنج روز از نیوبرونزویک دیدن نماید و تحقیقات کاملی انجام دهد و یک مصاحبه با یک کارمند اداره مهاجرت داشته باشد.ا

برنامه کسب و کار یا همان طرح اولیه کسب و کار شما باید دارای فواید اقتصادی برای نیوبرونزویک باشد و حتما باید توسط یک کارمند اداره مهاجرت تایید شود.ا

حداقل دارایی های خالص شخصی متقاضی حداقل به میزان ۳۰۰ هزار دلار کانادا باید اثبات شود، میزان کل دارایی ها منهای مقدار کل بدهی ها.ا

حداقل سرمایه گذاری متقاضی باید ۱۲۵ هزار دلار کانادا باشد.ا

داشتن دانش زبان خارجه (انگلیسی و یا فرانسه) را باید با مدرک ارائه دهد.ا

قبل از مهاجرت باید یک حساب سپرده به مبلغ ۷۵ هزار دلار به عنوان ودیعه باز نمود.ا

logos

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم