Phone : +1 514 656 8178

استان منیتوبا

برنامه مهاجرتی استان منیتوبا 

ژانویه ۲۰۱۷ – استاندار منیتوبای کانادا ارائه راهنمائی استراژدی جدید بازار کار جهت مهاجران را برای تجدید برنامه مهاجرتی استان مانیتوبا اعلام نمود.ا

فراهم کنندگان این برنامه زمان رسیدگی را برای منتخبین کارگران ماهر آماده کار، متخصصین و دانشجویان بین المللی را با فرصت برای ساختن آینده ای مرفه در مانیتوبا بهبود و سرعت خواهد بخشید.ا

مهاجرت محرکی برای رشد اقتصادی و راهی برای رسیدن به هدف قرار دادن نیازهای بازار کار است. تجدید برنامه مهاجرتی استان مانیتوبا تضمین خواهد کرد که همچنین به ادامهً جذب کارگران ماهر و کار آفرینانی با پتانسیل برای ایجاد کمک قوی به اقتصاد ما در آینده بعد از ورود آنها به کانادا بپردازد. مانیتوبا برای بهبود جهت پردازش ویزا با دولت کانادا کار میکند.ا

علاوه بر این، درآمد حاصل شده توسط متقاضیان جدید کارگران ماهر و هزینه های موجود برای متقاضیان تجاری، جهت بهبود استانداردهای خدمات این برنامه دوباره سرمایه گذاری خواهد شد، سنجش عملکرد و خدمات برای حمایت از یکپارچگی اقتصاد مهاجران و پناهندگان برای ساکنین منیتوبا هیچ هزینه اضافی نخواهد داشت.ا

تازه ترین پیش بینی های بازار کار در پروژه های منیتوبا است که ۱۷۷٬۸۰۰ فرصت شغلی از هم اکنون تا سال ۲۰۲۱ در استان باز خواهد شد، در سراسر بخش های مختلف از جمله تجاری، امور مالی، خدمات، معاملات و حمل و نقل تقاضا گسترش یافته است. انتظار میرود که حداقل ۲۵ در صد از پیش بینی اشتغال توسط مهاجران پر شود.ا

در طرح سالانه برنامه مهاجرت انتخابی استان مانیتوبا، مهارت و ایجاد شغل که هر سه ماهه به طور منظم به روز رسانی شده و با برقرار ارتباط و در الویت قرار دادن بازار کار مانیتوبا تا شروع آوریل ۲۰۱۷ به طور دائم نظارت، ارزیابی و بهبود یافته و برای اطمینان از پاسخگوئی مداوم به نیاز های بازار اقتصادی و کاری منیتوبا در همکاری با سازمان های صنعتی و آموزشی را در اولویت قرار دهد.ا

در چند سال گذشته، منیتوبا از بسیاری از تازه واردین به کانادا استقبال کرده است که آنرا مدیون برنامه مهاجرتی مانیتوبا دانسته، که همهً آنها با سلیقه در تنوع کار فعلی خود به اقتصاد منیتوبا کمک نموده اند. منیتوبا تغییرات در برنامه مهاجرت استانی را برای افزایش روند بیشتر جهت تازه واردان و کسب و کار در آینده را استقبال میکند.ا

  هر ساله پانزده هزار مهاجر وارد منیتوبا میشود. نتایج برای کارگران با تجربه بین اللملی که از طریق برنامه مهاجرتی استان منیتوبا مهاجرت کردند مثبت بوده است.ا

با توجه به بررسی های اخیر، ۸۵ در صد از مهاجرین منیتوبا در ظرف سه ماه پس از ورودشان به کار خود مشغول شدند، ۷۶ در صد آنها ظرف پنجسال صاحب خانه بودند و ۹۵ در صد از خانواده ها به طور دائم ساکن شدند.ا

چه اگر شما بخواهید تا به سادگی جهت کشف تاریغ فرهنگ غنی و زیبائی های طبیعی، و یا چه برای یک سفر تحقیقی برای تجارت مخاطره انگیز خود از منیتوبا دیدن کنید، مانیتوبا به همه کس از چهار گوشه جهان خوش آمد میگوید.ا

آبی پر رنگ

برنامه مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه مهاجرت به استان منیتوبا یک برنامه مهاجرت دولتی است که به گزینش متقاضیان واجد شرایط و مشتاق برای سفر به کانادا جهت اقامت خویش و خانواده در استان منیتوبا می پردازد.ا

برنامه مهاجرت به استان منیتوبا، بر اساس یکی از شرایط زیر پذیرش میگیرد.ا

مهاجرت با روش تجاری

برنامه مهاجرت استانی برای منیتوبا این حق را قائل شده است تا افراد جدید حائز شرایط برای تجارت و همچنین مالکین مزرعه از سرتاسر جهان که خواهان اقامت در منیتوبا هستند و توانایی این کار را دارند جذب نماید. این افراد باید در منیتوبا یک کسب و کار ایجاد کنند و یا مزرعه ای بخرند و یا این که شریک آن ها در این کسب و کارها شوند.ا

برای احراز صلاحیت استفاده از چنین راهی باید:ا

دارای حداقل دارایی تائید شده ای به ارزش ۳۵۰ هزار دلار کانادا باشند.ا

مدارکی دال بر داشتن تجربه تجارت یا مالکیت مزرعه ارائه نمایند یا این که حداقل سه سال نقش مدیریت ارشد را در یک شرکت موفق عهده دار بوده باشند.ا

این متقاضیان باید خود را آماده کنند تا یک دیدار از منیتوبا برای تهیه مدارک مورد نیاز و ارزشیابی فرصت های کاری و کسب دانش عمومی در رابطه با این استان را داشته باشند.ا

حداقل مشارکت در سرمایه ای که ایجاد می کنند بایستی ۱۵۰ هزار دلار کانادا باشد.ا

روش عمومی

روش جریان عمومی برنامه مهاجرت به استان منیتوبا این روش جهت کارگران ماهری است که قادرند در ارزیابی، امتیاز قابل قبولی به دست آورند و همچنین برای کسانی است که می توانند توانایی های خود را جهت گرفتن اقامت دائم در منیتوبا نشان دهند.ا

جهت کسب صلاحیت برای درخواست تحت روش عمومی ارائه شده، بایستی موارد زیر را دارا باشید.ا

ثابت کنید که بستگان درجه یک در منیتوبا دارید.ا

دو گواهی نامه مبنی بر حمایت کامل از شما توسط یک دوست نزدیک یا اقوام دور در منیتوبا ارائه دهید.ا

ثابت کنید که قبلا کاری تمام وقت حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا داشته اید.ا

ثابت کنید که یک برنامه ی آموزشی را در منیتوبا به اتمام رسانیده اید که حداقل مدت دوره ی آموزشی یک سال بوده است (شامل آموزش زبان های خارجی نیز میشود).ا

بتوانید امتیاز کافی جهت مهاجرت را به دست آورید.ا

برخورداری از آموزش کافی، تجارب کاری و توانایی زبان، جهت اقامت در دوره های بلند مدت در منیتوبا ضروری است (شامل هر گونه مجوزی یا مدرکی که در کشور محل اقامت شما معتبر باشد نیز می شود).ا

قادر باشید که توانایی خود را جهت اقامت دائم در منیتوبا نشان دهید.ا

درخواست شما بر اساس امتیازات مربوط به سن، تحصیلات، تجارب کاری، توانایی زبان و سازش پذیری شما مورد بررسی قرار می گیرد. شما باید حداقل ۵۵  امتیاز را در ارزیابی مامور برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا را به دست آورید.ا

روش حمایت خانواده

زمانی امکان پذیر است که شما بتوانید از روش حمایت خانواده به استان منیتوبا مهاجرت نمایید که حائز شرایط زیر باشید.ا

فامیل نزدیک داشته باشید که ساکن منیتوبا باشد و خواهان حمایت از شما برای اقامت در این استان است.ا

حداقل امتیاز را در ارزیابی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و توانایی زبان را دارا باشید.ا

متقاضیان باید مدارکی دال بر حمایت یکی از اقوام نزدیک خود که ساکن منیتوبا است را ارائه دهد (یک زوج، فرزند، برادر یا خواهر، پسر عمو، پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله، خواهر زاده یا برادر زاده، عمه و عمو و دایی و خاله و در همچنین پدربزرگ و مادر بزرگ) و میباید حداقل معیارهای مورد نیاز در زیر را نیز برآورده کنند.ا

سن باید مابین ۲۱ تا ۴۹ سال باشد.ا

دوره آموزش متوسطه را کامل کرده باشد و حداقل به مدت یک سال دوره ی دانشگاهی را گذرانده باشد و حتما مدرک دانشنامه (دیپلم) را گرفته باشد.ا

طی پنج سال گذشته، حداقل دارای دو سال سابق کاری باشد.ا

دارای مهارت های زبانی کافی باشد تا بتواند به محض ورود به منیتوبا استخدام شود.ا

روش محصلان بین المللی

طریق ارزیابی اولویت محصلان بین المللی برای فارغ التحصیلانی است که پیمانی استوار با منیتوبا بسته باشند تا در آن جا زندگی و کار کنند و بخواهند حرفه خود را در منیتوبا ایجاد کنند. جهت کسب صلاحیت برای تقاضای چنین روشی شما باید.ا

دوره نظام متوسطه را به اتمام رسانیده باشید و حداقل یک سال دروه دانشگاهی را در منیتوبا گذرانیده باشید.ا

تمام کردن دوره ی کارشناسی ارشد و مشغول شدن به کار موجب ایجاد حق شهروندی و مهاجرت شما در کانادا میشود.ا

نامه رسمی از یک کارفرما در منیتوبا داشته باشید. کار پیشنهادی به شما باید به صورت تمام وقت و طولانی مدت و در زمینه رشته ی تحصیلی شما باشد.ا

برای کارفرمای منیتوبا کار کنید و طول مدت کار کردن شما بایستی حداقل شش ماه باشد.ا

توجه با شروع سال ۲۰۱۱ میلادی، متقاضیانی که حداقل دو سال از دوره ی آموزشی نظام متوسطه ی آن ها در منیتوبا گذشته باشد قادر خواهند بود درخواست برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا را بدهند و این کار بایستی پیش از پیشنهاد کاری به آن ها صورت بگیرد.ا

روش رهبری کارفرما

رهبری کارفرما یک روش ارزشیابی اولویت سنجی برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا می باشد که به کارگران خارجی ای که حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا کار کرده اند کمک می کند تا بتوانند اقامت دائم در این استان بگیرند.ا

رهبری کارفرما یک روش ارزشیابی اولویت سنجی برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا می باشد که به کارگران خارجی ای که حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا کار کرده اند کمک می کند تا بتوانند اقامت دائم در این استان بگیرند. با این روش، شما می توانید به دلیل داشتن پیشنهاد کاری از کارفرما برای یک کار دائمی و طولانی مدت درخواست مهاجرت به منیتوبا را بدهید. موقعی که کارفرما به شما پیشنهاد کاری می دهد، شما می توانید این پیشنهاد کاری را در تقاضانامه خود بیاورید.ا

برای کسب صلاحیت جهت مهاجرت به این استان، بایستی حائز شرایط زیر باشید:ا

دارا بودن پیشنهاد کاری تمام وقت و طولانی مدت از یک کارفرما در منیتوبا.ا

برخورداری از آموزش کافی، سابقه ی کاری و توانایی زبانی برای کاری که به شما پیشنهاد شده است (شامل هر گونه مجوز یا مدرکی که در کشور شما مورد پذیرش است).ا

قصد و توانایی اقامت دائم در منیتوبا را داشته باشید.ا

روش راهبردهای ابتکاری

برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا نیاز به داشتن شوق و حرارت خاصی برای کمک به این استان جهت دستیابی به اهداف موجود در توافق نامه ی مهاجرت به منیتوبا در کانادا میباشد است. این شور و حرارت و تعهد در برنامه مهاجرت به این استان مورد ارزیابی قرار داده میشود که در راستای برآورده کردن نیازهای.ا

شما زمانی صلاحیت برای گرفتن پذیرش از شیوه  راهبردهای ابتکاری را دارید که حائز شرایط زیر باشید.ا

دعوت نامه داشته باشید که باید در زمان استفاده از برنامه مهاجرت به کانادا مورد ذکر قرار گیرد.ا

یا این که خواهان یک دیدار تحقیقی از منیتوبا باشید که قبلا توسط برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا مورد پذیرش قرار گرفته شده است.ا

علاوه بر این، شما باید حداقل معیارهای زیر را نیز داشته باشید:ا

دوره دبیرستان را به اتمام رسانیده باشید.ا

دارای تجربه کاری به اندازه ی کافی باشید تا نشان دهید که می توانید در بسیاری از کارها مورد پذیرش قرار گیرید.ا

دارای دانش زبان فرانسه و یا انگلیسی باشید.ا

نشان دهید که قصد و توانایی سکونت موفق در منیتوبا را دارید.ا

اگر درخواست شما برای مهاجرت به منیتوبا پذیرفته شود، بایستی یک حساب سپرده به میزان ۷۵ هزار دلار کانادا در یکی از بانک های منیتوبا افتتاح نموده و ضمانت دهید که طی دو سال اول گرفتن ویزای اقامت دائم خود در منیتوبا و زندگی در این استان، شروع به خرید کسب و کار و یا مزرعه خود در منیتوبا می کنید. این سرمایه اولیه موقعی برگشت پذیر خواهد بود که کسب و کار شما در منیتوبا به منافع رسیده باشد و در حال به دست آوردن سرمایه باشید. توجه نمائید که سپرده شما بدون سود بانکی مسترد خواهد شد.ا

روش مزرعه دار جوان

برنامه مهاجرت مزرعه دار جوان برای منیتوبا این حق را قائل شده است که افراد جدید حائز شرایط برای تجارت و همچنین مالکین مزرعه از سرتاسر جهان که خواهان اقامت در منیتوبا هستند و توانایی این کار را دارند را جذب نماید. این افراد باید در منیتوبا یک کسب و کار ایجاد کنند و یا مزرعه ای بخرند و یا این که شریک آن ها در این کسب و کارها شوند.ا

جهت احراز صلاحیت بایستی متقاضی حائز شرایط زیر باشد:ا

دارای حداقل دارایی به ارزش ۱۵۰ هزار دلار باشند (منظور دارایی پس از سکونت در منیتوبا است).ا

متقاضی باید کمتر از ۴۰ سن سال داشته باشد.ا

 میباید حداقل دارای سه سال تجربه کاری در زمینه ی مالکیت مزرعه باشد یا این که سابقه ی سه سال مدیریت مزرعه را داشته باشد.ا

یک سفر حداقل هفت روزه به منیتوبا را داشته باشد تا فرصت های مزرعه داری را ارزیابی نموده و کیفیت زندگی در منیتوبا را از نزدیک بسنجد. این کار باید قبل از تقاضا انجام گیرد.ا

متقاضی بایستی شرایط زیر را فراهم کند

یک دیدار از منیتوبا برای گردآوری مدارک مورد نیاز و ارزیابی فرصت های کاری و کسب دانش عمومی در رابطه با این استان انجام دهد.ا

حداقل مشارکت در سرمایه ای که ایجاد می کند باید ۱۵۰ هزار دلار کانادا باشد.ا

در منیتوبا به همراه اقوام وابسته اقامت داشته باشد.ا

نشان دهید که درآمد حاصل از کار بر روی مزرعه و کار در بیرون از مزرعه پس از کم کردن هزینه های مربوط به پرداخت مالیات، به بیش از ۳۵۰ هزار دلار در سال می رسد.ا

اگر درخواست شما برای مهاجرت به منیتوبا پذیرفته شود، بایستی یک حساب سپرده به میزان ۷۵ هزار دلار کانادا در یکی از بانک های منیتوبا افتتاح نمائید و ضمانت دهید که طی دو سال اول گرفتن ویزای اقامت دائم خود در منیتوبا و زندگی در این استان، یک مزرعه در منیتوبا می خرید. این سرمایه ی اولیه موقعی برگشت پذیر خواهد بود که کسب و کار شما در منیتوبا سود ده شده باشد و در حال به دست آوردن سرمایه باشید. بدانید که به حساب سپرده ی شما سودی تعلق نخواهد گرفت.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم