Phone : +1 514 656 8178

استان بریتیش کلمبیا

برنامه مهاجرتی استان بریتیش كلمبیا

روند درخواست اقامت دائم در برنامه مهاجرت استانی بریتیش كلمبیا برای درخواست كنندگانی است كه مشتاق اقامت دائم در این استان هستند.ا

به فرد درخواست کننده این اجازه داده شده است که درخواست ویزای اقامت خود را تحت روش تسریع شده این برنامه ارائه کند كه معمولا سریعتر از روشهای مهاجرتی فدرال میباشد. درخواست كنندگان موفق یك گواهینامه گزینش استانی بریتیش كلمبیا دریافت می‌كنند كه روند درخواست ویزای اقامت دائم مهاجرت به كانادا را سرعت می‌بخشد.ا

تحت برنامه نامزدی استان بریتیش كلمبیا ممكن است شما در دو جریان زیر واجد شرایط باشید.ا

جریان فرصتهای استراتژیك

درخواست كننده برنامه مهاجرتی استان بریتیش كلمبیا باید پیشنهاد كاری از جانب یك كارفرما در این استان داشته باشد و در یكی از چهار گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد.ا

متخصصین و كاركنان ماهر: درخواست كنندگان این گروه، مدیران ، متخصصین، تكنولوژیست‌ها و تكنسین‌ها و كاركنان ماهری هستند که یك پیشنهاد كار از سوی یك فرصت شغلی واجد شرایط داشته باشند.ا

فارغ التحصیلان بین المللی: فارغ التحصیلان اخیر مقاطع بالاتر از کارشناسی از موسسات علمی شناخته شده در بریتیش کلمبیا که بخش قابل قبولی از تحصیلات خود را در این استان تكمیل کرده اند.ا

 حرفه‌های معین شده خدمات درمانی: پرستاران، ماماها ، پرستاران روانپزشكی و پزشكان را شامل میشود.ا

پروژه آزمایشی کارگران ساده و نیمه ماهر: كاركنان نیم ماهر در مشاغل فراوری غذایی و گردشگری و حمل و نقل وسایل نقلیه باربری در مسافتهای طولانی میباشند.ا

 چهار روش فوق پیش نیازهای زیر را در بر می‌گیرد و باید قبل از انجام درخواست تحت این برنامه ها باشد.ا

کارفرما درخواست كننده كار دائم و یا تمام وقت را در یك فرصت شغلی مورد قبول پذیرفته باشد و پیشنهاد کار داده باشد.ا

درخواست كننده برای انجام كار واجد شرایط باشد.ا

دستمزد پیشنهادی با نرخ دستمزدهای بریتیش کلمبیا در آن شغل قابل مقایسه باشد.ا

فرصت شغلی مورد نظر آینده مطلوبی را ارائه ‌دهد.ا

كارفرما به لحاظ مالی موقعیت خوبی داشته باشد و دارای سابقه عملی مدیریت منابع انسانی و تجاری خوبی باشد و در بریتیش کلمبیا برای مدت حداقل یك سال (دو سال برای كارهای سطح ورودی و نیمه ماهر) كار كرده و دارای حداقل ۵ كارمند تمام وقت باشد.ا

درخواست كننده باید ۱۰ در صد یا بیشتر از سهم شركت استخدام كننده را دارا باشد.ا

در بریتیش کلمبیا استخدام یك كارگر خارجی باید دارای سود اقتصادی قابل توجهی باشد.ا

درخواست كننده قابلیت این را داشته باشد که از نظر اقتصادی در بریتیش کلمبیا تثبیت و مستقر شود.ا

استخدام یك كارگر خارجی نباید به طور گسترده‌ای سبب مذاکره بر سر كار افراد مقیم یا استخدام هر شخص كه در هر حالت مشابه درگیر كار است را بشود.ا

كارفرما به طور فعالی برای پر كردن موقعیت شغلی مورد نظر در منطقه تلاش کرده باشد.ا

اگر درخواست كننده در حال حاضر در كانادا زندگی میکند، بایستی حالت قانونی را در كل روند حفظ کند و نباید در شرایط اخراج از کشور قرار داشته باشد.ا

درخواست كننده نمیتواند پرونده پناهندگی در حال بررسی داشته باشد.ا

درخواست كننده اگر در حال حاضر در خارج از كانادا زندگی میکند، نباید ممنوع الورود به كانادا باشد و باید در كشوری كه در حال حاضر در آن ساکن است كاملاً شرایط قانونی را داشته باشد.ا

جریان مهاجران تجاری

درخواست كنندگان جریان مهاجران تجاری بریتیش کلمبیا، كار آفرینانی با تجربه تجاری كه قصد سرمایه گذاری و مدیریت فعال در یك تجارت مناسب در استان  را دارند از مد نظر میگذراند. مهاجران تجاری در یكی از دسته های زیر جای می‌گیرند.ا

هر یك از این گروه ها دارای پیش شرطهای متفاوتی برای حداقل سرمایه خالص شخص، حداقل میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی در  استان  و تعداد كارمندان كانادایی در تجارت پیشنهادی میباشند.ا

معیارهای اولیه برای هر یك از سه گروه تجاری مرتبط است با واجد شرایط بودن تجارت آنها.ا

هدف اولیه تجارت به دست آوردن سود از درآمد فعال از راه تامین محصولات یا خدمات است.ا

احتمال پایداری تجارت بطور کامل واضح باشد.ا

تجارت باید با كمك به افزایش صادرات كالا یا خدمات برای بریتیش کلمبیا سود اقتصادی به همراه بیاورد.ا

توسعه ارزش افزوده تولید ، فرآوری یا فعالیت منابع اولیه.ا

توسعه توریسم در بریتیش کلمبیا.ا

توسعه تحقیقات و افزایش تجارتی كردن تكنولوژی.ا

ایجاد نظریه های نوآورانه جهت تجارت‌های سنتی.ا

خدمت رسانی به بازار منطقه ای محروم.ا

انتقال تكنولوژی، مهارت و دانش انجام كار به استان.ا

درخواست كنندگان گروه مهارت‌های تجاری باید دارای شرایط زیر باشند:ا

 سرمایه حداقل ۸۰۰  هزار دلار كانادا را دارا باشند.ا

سرمایه گذاری حداقل ۴۰۰  هزار دلار كانادا برای ایجاد یك تجارت مناسب را انجام دهند.ا

حداقل مالکیت یک سوم از سرمایه تجارت را دارا باشند.ا

مشروح یك طرح تجاری برای ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان یا مهاجران دائمی کانادا را ارائه دهند.ا

تجربه تجارت موفق و یك نقش فعال مدام در آن تجارت را داشته باشند.ا

درخواست كننده این روش می‌تواند برای سرعت بخشیدن به روند تقاضا،  یک سپرده قابل بازگشت ۱۲۵ هزار دلاری را به استان بریتیش كلمبیا پرداخت کند که این سپرده زمانی كه شما واجد شرایط  توافق شده با این استان باشد به درخواست کننده بدون سود قابل بازپرداخت خواهد بود.ا

 درخواست كنندگان گروه تجارت منطقه‌ای باید دارای شرایط زیر باشند:ا

یك پروژه تجاری خارج از ونكوور و مناطق كلان شهری آبوتسفورد ارائه دهند.ا

 سرمایه خالص حداقل ۴۰۰ هزار دلار کانادا را دارا باشند.ا

سرمایه گذاری حداقل ۲۰۰ هزار دلار کانادا برای ایجاد تجارت مناسب را انجام دهند.ا

مالكیت معادل یک سوم تجارت را دارا باشند.ا

مشروح یك طرح تجاری برای ایجاد حداقل ۳ كار جدید برای شهروندان یا مهاجران دائمی کانادا را ارائه دهند.ا

تجربه تجارت موفق و یك نقش فعال دائم در آن تجارت را داشته باشند.ا

درخواست كننده این روش میتواند برای سرعت بخشیدن به روند تقاضا،  یک سپرده قابل بازگشت ۱۲۵ هزار دلار کانادا به استان بریتیش كلمبیا پرداخت کند که این سپرده زمانی كه شما واجد شرایط  توافق شده با این استان باشد به درخواست کننده بدون سود قابل بازپرداخت خواهد بود.ا

درخواست كنندگان گروه پروژه های استراتژیک باید دارای شرایط زیر باشند:ا

 این گروه به شركتهای خارجی کمک خواهد نمود تا با آوردن به موقع فرد کلیدی مدیریتی، حرفه ای و فنی تا حداکثر ۵ نفر به ازای هر شرکت و با قصد اقامت دائم در بریتیش کلمبیا، یک تجارت مناسب را در این استان راه اندازی کنند.ا

شركتهایی که از این روش استفاده میکنند باید واجد شرایط زیر باشند.ا

انجام حداقل سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار دلار کانادا.ا

ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان كانادایی یا مقیمان دائم به ازای هر یك از درخواست کننده ها که از طرف شرکت ارائه میشوند.ا

نشان دادن در ضرورت اینکه درخواست كننده ها برای اهداف تجاری لازمند.ا

نشان دادن اینکه درخواست كننده ها حائز سوابق خوب تجاری میباشند.ا

IMG_0747

لطفا جهت هر گونه سئوال یا نگرانی در مورد هر مقوله مهاجرت و یا امور مهاجران از جمله: برنامه های مهاجرت فدرال، کبک و استانی، برنامه تجربه کبک، مجوز کار، ویزای تحصیلی، کالج و دانشگاه های کبک، ویزای توریستی، سوپر ویزا، تمدید کارت اقامت دائم، تقاضای شهروندی، دادگاه استیناف، تکفل همسر و والدین و دیگر امور مهاجرتی با دفتر ما تماس بگیرید، ما در اینجا برای پاسخ به پرسش های شما آماده هستیم