Phone : +1 514 656 8178

Age of Dependant Children on Canadian Immigration Applications to Increase / افزایش سن کودکان وابسته به برنامه های مهاجرت کانادا

Age of Dependant Children on Canadian Immigration Applications to Increase / افزایش سن کودکان وابسته به برنامه های مهاجرت کانادا

Age of Dependant Children on Canadian Immigration Applications to Increase

The Government of Canada has published regulatory changes to increase the maximum age of a dependent child which will allow more families to stay together. This change showcases the Government’s commitment to family reunification.

The new age limit of “under 22” has come into affect on October 24th 2017, raising it from the previous “under 19” requirement. The increased age will apply to new applications for all immigration programs under Immigration, Refugees and Citizenship Canada, including for refugees. Children who are 22 years of age or older and who rely on their parents due to a physical or mental health condition will continue to be considered dependent children.

A higher age limit will have more positive social and cultural impacts by keeping families together. It will also better address humanitarian and safety concerns by enabling more family members of refugees to qualify as dependants. Increasing the age limit will also help to enhance Canada’s economy by making it a destination of choice for skilled immigrants who want to keep their families together.

The change is consistent with the global socioeconomic trend for children to stay home longer, including to pursue their post-secondary education. The change would allow older immigrant children, aged 19 to 21, to study in Canada thereby boosting the pool of applicants from which Canadian post-secondary schools can draw talented students. Upon graduation, these individuals would be equipped with a Canadian education and be able to contribute to Canada’s economy.

A higher age for dependants better aligns with two of the main objectives of the Immigration and Refugee Protection Act, which are to see that families are reunited in Canada, and support the self-sufficiency and social and economic well-being of refugees through family reunification.

Family reunification is a key immigration commitment of the Government of Canada. The Government has made a number of important changes to uphold this commitment. Regulations were recently published to eliminate the conditional permanent residence measure in recognition that most marriages are genuine and to reduce the vulnerability of spouses in the immigration program. Access to the parent and grandparent program was improved with changes to the 2017 application process to make it fairer and more transparent. In 2016, the number of parent and grandparent sponsorship applications accepted each year for intake was doubled to 10 000 applications, and the Government announced processing times for most sponsored spouses and partners would be reduced to 12 months.

For more information on any aspects of immigration, please do not hesitate to contact our office.

Keep safe, stay healthy, and make sure laughter is in your everyday life.

ترجمه فارسی مقالات را در وبسایت ما بخوانید

Maria Cottone

Regulated Canadian Immigration Consultant

Registered with Quebec Immigration

www.mariacottone.com

info@immigrationcmc.com

افزایش سن کودکان وابسته به برنامه های مهاجرت کانادا

 دولت کانادا تغییرات نظارتی برای افزایش حداکثر سن کودکان وابسته را اعلام کرد که این به خانواده های بیشتری اجازه می دهد که با هم زندگی کنند. این تغییر تعهد دولت به احیای خانواده را نشان می دهد.ا

از تاریخ ۱۴ ماه اکتبر ۲۰۱۷ قانون محدودیت سنی جدید تحت تاثیر قرار گرفته است و آن را از شرایط قبلی که ۱۹ سالگی بود را به ۲۲ سالگی افزایش داده است.ا

افزایش سن برای کلیه مهاجرین و تحت هر برنامهً مهاجرت و شهروندی و پناهندگی کانادا خواهد بود از جمله پناهندگان.ا

فرزندان ۲۲ ساله یا بیشتر که به دلیل شرایط سلامت جسمی و روانی خود به والدین خود متکی هستند، همچنان به عنوان فرزند وابسته در نظر گرفته می شوند.ا

بالا بردن سن تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مثبت بیشتری برای خانواده ها خواهد داشت. این امر همچنین بسیار انساندوستانه خواهد بود و برای امکان دادن به پیوستن اعضای خانواده پناهندگان به عنوان افراد تحت پوشش ایمنی بیشتری میدهد.ا

افزایش حد مجاز سن به تقویت اقتصاد کانادا نیز کمک می کند و آن را انتخاب مقصد برای مهاجران ماهری می کند که می خواهند خانواده هایشان را با هم هماهنگ کنند.ا

با تغییر روند جهانی اجتماعی اقتصادی برای فرزندانی که تمایل دارند مدت طولانی تری را با خانواده بمانند، خصوصاً آنهائی که تحصیلات عالیه را میگذرانند.ا

این تغییر اجازه می دهد تا بچه های مهاجرین بتوانند از سن ۱۹ تا ۲۱ سالگی نیز در کانادا تحصیل کنند، که به این ترتیب دانش آموزان دبیرستانی با استعداد افزایش پیدا خواهند کرد.ا

این افراد پس از فارغ التحصیلی مجهز به آموزش کانادایی خواهند بود و قادر به کمک به اقتصاد کانادا خواهند بود.ا

سن بالاتر برای وابستگان بهتر است با دو هدف اصلی قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان مطابقت داشته باشد که این نشان می دهد که خانواده ها در کانادا مجددا متحد می شوند و از خودکفایی و رفاه اجتماعی و اقتصادی پناهندگان از طریق ادغام خانواده حمایت میکنند.ا

اتحاد مجدد خانواده ها تعهد مهاجرت کلیدی برای دولت کانادا است. دولت برای تعدیل این تعهد تعدادی از تغییرات مهم را انجام داده است.ا

مقررات اخیر برای از بین بردن معیار اقامت دائم مشروط به رسمیت شناخته شده است که به رسمیت شناختن بیشتر ازدواج واقعی و کاهش آسیب پذیری همسران در برنامه مهاجرت است.ا

برنامه اسپانسر والدین و پدربزرگ و مادربزرگ با تغییرات در فرآیند درخواست در سال ۲۰۱۷ بهبود یافت تا شفاف تر و صحیح تر شود.ا

در سال ۲۰۱۶ تعداد دریافت از برنامه های حمایت والدین و پدر و پدر بزرگ هر ساله ده هزار تقاضا بود که برنامه های کاربردی دو برابر بودند و دولت زمان های پردازش را برای اسپانسری همسران و شرکای حمایت کننده را به ۱۲ ماه کاهش داد تا انتظار ها را کاهش دهد.ا

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر جنبه ای از مهاجرت، لطفا با دفتر ما تماس بگیرید.ا

همیشه سالم بمانید، مواظب خودتان باشید و مطمئن شوید که خنده در زندگی روزمره شماست.ا

ترجمه از کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان