Phone : +1 514 656 8178

Bill C-6 Amending Canadian Citizenship Legislation passes Senate – قانون شهروندی کانادا لایحه سی – ۶ اصلاح شد و از مجلس سنا گذشت

Bill C-6 Amending Canadian Citizenship Legislation passes Senate – قانون شهروندی کانادا لایحه سی – ۶ اصلاح شد و از مجلس سنا گذشت

A bill to change Canada’s Citizenship Act has finally been passed by the Senate with amendments, bringing the legislation closer than ever to becoming law.  As a result of this bill, immigrants to Canada would be able to apply for Canadian Citizenship earlier and more easily than before.

Bill C-6 passed the Senate on May 3rd, 2017.  Senators in Ottawa have asked their colleagues in the House of Commons to review the bill, including amendments added by the Senate after the draft bill was previously passed by the House of Commons in June 2016.  The bill must receive royal assent before coming law.

Bill C-6 reduces the amount of time permanent residents have to live in Canada in order to become eligible to apply for citizenship, from four out of six years to three our of five years.  In addition, applicants who spent time in Canada on a temporary status, such as on a work or study permit, would be able to count portion of this time towards the three-year requirement.

The wide-ranging bill would repeal many parts of the former Conservative government’s citizenship legislation, including a provision that revoked citizenship from dual Canadian Citizens convicted of terrorism, treason or espionage.

Bill C-6 would also repeal the government’s authority introduced by the previous Conservative government to revoke citizenship for certain acts against the national interest of Canada.   The grounds include convictions of terrorism, high treason, treason or spying offences, depending on the sentence received, or for membership in an armed force or organized armed group engaged in armed conflict with Canada.

The bill also removes the intent to provide provision and an increased number of applicants would be exempt from language proficiency requirements.  The bill passed by the House of Commons last year placed an age range of 18 to 54 for language testing.

While being read in the Senate, Senators passed a number of other amendments to the Bill.  Among these were a provision requiring the Immigration Minister to inform individuals who have their citizenship revoked due to fraud or misrepresentation that they have the right to appeal the decision in Federal Court.  Bill C-24 “The Strengthening Canadian Citizenship Act introduced by the previous Conservative government, removed the right to a Federal Court hearing for individuals subject to revocation of citizenship in cases where it was found that citizenship was obtained by fraud.  Since Bill C-24 came into effect, affected individuals have 60 days to respond in writing after being informed that their citizenship will be revoked.

The spirit of the bill remains intact, however, and if and when it becomes law, immigrants to Canada will have a quicker and smoother pathway to Canadian Citizenship.

Bill C-6 is waiting for royal assent before coming law.  When will this happen? We have no news as of yet, there are speculations saying it should become law by the end of summer.

Any questions regarding citizenship or any aspects of immigration please do not hesitate to contact our office, a member of our staff will gladly assist you in all matters in regards to Federal and Quebec Immigration.

Keep safe, stay healthy and make sure laughter is in your everyday life.

Maria Cottone

Regulated Canadian Immigration Consultant

Registered with Quebec Immigration

www.mariacottone.com

mariacottone@hotmail.com

قرمز

قانون شهروندی کانادا لایحه سی – ۶ اصلاح شد و از مجلس سنا گذشت

در نهایت لایحه ای برای تغییر قانون شهروندی کانادا توسط مجلس سنا با اصلاحات به تصویب رسید، آوردن این قانون از همیشه تبدیل به قانون شدن را نزدیک تر نموده است.ا

مهاجران کانادا در نتیجه از این لایحه قادر خواهند بود تا درخواست شهروندی کانادا را زودتر و آسان تر از قبل انجام دهند.ا

لایحه سی – ۶ در تاریخ سوم ماه مه ۲۰۱۷ از مجلس سنا گذشت، سناتورها در اتاوا از همکاران خود در مجلس عوام خواستند تا به بررسی لایحه سی – ۶ بپردازند، از جمله اصلاحات توسط مجلس سنا که پس از پیش نویس لایحه توسط مجلس عوام در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید. این لایحه قبل از قانونی شدن باید به توشیح ملوکانه برسد.ا

لایحه سی – ۶ مدت زمان اقامت دائم که باید در کانادا زندگی کنند و به منظور تبدیل شدن برای شرایط درخواست تابعیت را از چهار سال در شش سال را به سه سال در پنج سال کاهش داد.ا

علاوه بر این متقاضیانی که در کانادا مدتی را در وضعیت موقت به سر بردند، از جمله افرادی که مجوز کار یا تحصیل داشتند نیز قادر خواهند بود تا بخشی از این زمان را در سه سال محسوب کنند.ا

این لایحه گسترده میتواند برای بسیاری از قوانین شهروندی دولت سابق محافظه تاًثیر پذیر باشد، از جمله ماده ای که به جرم تروریسم، خیانت یا جاسوسی میتواند تابعیت را از شهروندان کانادائی دو ملیتی لغو کند.ا

لایحه سی – ۶  معرفی شده توسط دولت محافظه کار این حق را به دستگاه حکومتی میداد تا تابعیت کسانی که بر ضد منافع ملی کانادا عمل مینمایند را لغو کند.ا

محکومیت تروریسم، خیانت، خیانت جاسوسی، یا عضویت در نیروهای مسلح یا گروه های سازمان یافته در درگیری مسلحانه با کانادا یا محکویت های نظیر آن که گزارش شوند، از جمله این مواردند.ا

همچنین هدف این لایحه برای تدارک ارائه تقاضا است و افزایش متقاضیانی که از الزامات مهارت زبان معاف خواهند بود. این لایحه که سال گذشته در مجلس عوام به تصویب رسید، محدوده سنی برای آزمون در زبان را به سن ۱۸ تا ۵۶ سالگی قرار داد.ا

در زمانی که این لایحه در مجلس سنا در حال بررسی بود، سناتور ها تعداد اصلاحات بیشتری را به این لایحه اضافه نمودند. در این میان وزیر مهاجرت باید به افرادی که تابعیت آنها ناشی از تقلب یا ارائه اطلاعات نادرست بوده است اطلاع دهد که آنها حق درخواست تجدید نظر در دادگاه فدرال را دارند.ا

لایحه سی-۲۴ که دولت محافظه کار قبلی جهت تقویت قانون شهروندی کانادا وضع کرده بود، حق دادرسی فدرال را برای افرادی که مشخص شده بود که تابعیت را با تقلب به دست آورده بودند را لغو کرد.ا

از زمانی که لایحه سی-۲۴ به اجرا درآمد، به افرادی که لغو تابعیت را دریافت کرده بودند ۶۰ روز مهلت داده شده بود تا جوابگو باشند.ا

اصل این لایحه دست نخورده باقی مانده، با این حال و اگر زمانی آن قانون شود، مهاجرین کانادا یک مسیر سریع تر و روان تر را برای تابعیت کانادا خواهند داشت.ا

لایحه سی – ۶ قبل از آنکه به قانون تبدیل شود در انتظار توشیح ملوکانه است، چه زمانی این اتفاق می افتد؟ ما هیچ خبری تا به حال نداریم، ولی گمانه زنی میکنیم که تا پایان تایستان تبدیل به قانون شود.ا

جهت هرگونه سئوالی در مورد شهروندی و یا هر جنبه مهاجرتی از تماس با دفتر ما دریغ نفرمائید، یکی از کارکنان ما با کمال میل شما را در تمام امور مهاجرتی در رابطه با فدرال و کبک راهنمائی خواهد نمود.ا

همیشه سالم بمانید، مواظب خودتان باشید و مطمئن شوید که خنده در زندگی روزمره شماست.ا